Jan Čejka

(30 let)

 

Životopis:

Narozen v Prachaticích v lednu 1988. Je absolventem Pražské konzervatoře a držitel české hudební ceny Anděl – Album roku Ska & Reggae: Prague Ska Conspiracy – Life On Ropes. V hluboké historii Sportovec okresu Prachatice.

 

Vzdělání: Pražská konzervatoř

Proč kandiduji?

 

Město v současné době nemá přirozené centrum umožňující občanům i návštěvníkům města smysluplné strávení volného času (svobodné organizování aktivit ve veřejném prostoru; užívání pestřejší nabídky soukromých poskytovatelů služeb). V odpolední a večerní hodiny i v čase víkendu jsou naše vlastní kroky často jedinou zvukovou součástí důstojných městských kulis. Město velkoryseji ožívá pouze v čase plánovaných animací veřejného prostoru. V tomto smyslu je třeba zastavit v posledních letech trvale sestupnou tendenci v kvalitě programu i nabídky stánků hlavních městských slavností. Perspektiva rozvoje je cestou „pohyblivých svátků“ – motivací k sebeorganizujícím aktivitám občanů, podporou podnikatelských iniciativ s vizí obohacující prodejní či pohostinské zřetele a zejména stálou přítomností oživujících a ozvláštňujících prvků – nejen velkých slavností, ale i maloformátových výstupů, obohacujících každodennost.

 

Zvýšená důležitost aktivit v oblasti kultury se může v budoucnosti projevit v souvislosti se ztrátou politické stability, šíření xenofobních tendencí a rozšiřováním sociálních rozdílů mezi různými vrstvami společnosti. Kultura představuje systém hodnot, který má kapacitu v krizových okamžicích fungovat jako maják a orientační bod. Každé žijící divadlo, kino či výstavní síň mají potenciál pro plnění i jiné než estetické či volnočasově-zábavné služby – jako se to prokázalo např. v roce 1989. Od té doby se však na tento potenciál příliš nebere zřetel a kultura je málo vnímána jako prioritní veřejný zájem.

 

Rád podpořím i alternativní školství v Prachaticích, které bych býval sám v dětství ocenil.

Motto

_

ziveprachatice@gmail.com

©2017 by Živé Prachatice.. Proudly created with wix.com