top of page

Aktivně se podílíme na tvorbě nového strategického plánu

V polovině ledna probíhala první setkání ohledně nového strategického plánu. Cílem plánu je definovat, kam chceme aby město směřovalo, abychom měli jasnou a silnou vizi, která prozatím Prachaticím chybí. Protože je pro nás nastavení správného směřování města mimořádně důležité, všech těchto jednání jsme se aktivně účastnili v rámci diskuzí ve čtyřech pracovních skupinách, a to v tomto složení:


  • PŘÍRODA A ZELEŇ (krajina, nakládání s půdou, nakládání s odpady, techn. infrastruktura,ekologie, reakce na klimatické změny): Kateřina Wagnerová, Jakub Nepustil, Jitka Pöschlová, Matěj Nepustil

  • ŽIVOT VE MĚSTĚ (školství, sport, kultura, sociální a zdravotní oblast): Barbora Koritenská, Jakub Nepustil, Michal Piloušek

  • ATRAKTIVITA MĚSTA (podnikání a pracovní příležitosti, vybavenost města, cestovní ruch): Barbora Koritenská, Jakub Nepustil, Michal Piloušek

  • VZHLED MĚSTA, ÚZEMNÍ ROZVOJ (doprava, bydlení, veřejný prostor): Matěj Nepustil, Jakub Nepustil, Barbora Koritenská

Na konci loňského roku byl uskutečněn průzkum mezi obyvateli města jako podklad pro tvorbu strategického plánu do roku 2033 a zde je k dispozici shrnutí výsledků.Comentarios


bottom of page