DISKUZNÍ FÓRUM

Čtvrtým naším návrhem na jednání 3. zastupitelstva bylo vytvoření diskuzního fóra na webových stránkách města. Jedná se o běžný způsob komunikace radnice s veřejností s možností pokládání dotazů, připomínek, které jsou následně viditelné všem návštěvníkům fóra s opět všem viditelnými odpověďmi. Zavedení diskuzního fóra na webových stránkách města je výslovně uvedeno jako navrhované opatření pro zlepšení komunikace s veřejností ve strategickém plánu města, který byl v minulém volebním období vládnoucí koalicí schválen. Zdálo by se tedy, že přijetí tohoto bodu nebude nic bránit. Bohužel i tento bod byl zamítnut. Argumentace o složitosti, problémech, překážkách byla prezentací ve světle skutečnosti, že tato fóra v řadě měst běžně a úspěšně fungují, jednoznačně vyvrácena /viz např. http://www.dolnibrezany.cz/diskuze/?p1=11080/. Ani to ale nezměnilo rozhodnutí vedení města lepší komunikaci občanů s radnicí za každou cenu zabránit.