top of page

Fórum zdravého města

Ve čtvrtek 20. února se bude konat další Fórum Zdravého města. Prozatím je to u nás jedna z mála příležitostí, jak se může široká veřejnost alespoň z části zapojit do rozhodovacích procesů týkajících se města.


Participaci veřejnosti na dění ve městě si ovšem představujeme trošku jinak - není to jen o možnosti vyjádřit své názory a přání, participace by měla být především o aktivní účasti občanů a přebírání zodpovědnosti za své okolí. Podle nás by se měly podporovat konkrétní občanské aktivity, které vedou k zlepšování obrazu města i vztahů mezi lidmi. Uspořádat jednou ročně setkání, kde lidé mohou své názory říci, je dle nás málo. Může to být ale třeba první krok. I přes tyto výhrady se budou naši členové (stejně jako v předešlých ročnících) i letos akce účastnit.


Na závěr malé připomenutí - v minulém ročníku se na předních příčkách objevil náš návrh na pravidelné konání městských trhů. Přesto je vedení města do dnešních dnů přesvědčeno, že o trhy ve městě není zájem a nehodlá je v budoucnu provozovat. Budeme se ale o jejich zřízení pokoušet i nadále.
Comments


bottom of page