top of page

Informování o projektech

Aktualizováno: 22. 10. 2021

Na 3. jednání zastupitelstva dne 21.1. jsme předkládali v souladu s naším volebním programem několik vlastních návrhů, které Vám postupně představujeme.


Pátým návrhem bylo seznamování zastupitelstva se stavebními záměry vedení města na veškeré pozemní a dopravní stavby vždy před formulací zadání projektu a před výběrovým řízením nebo jiným výběrem jejich zpracovatele. Kvalita realizací pozemních i dopravních staveb se odvíjí od kvality projektových prací a ty od kvality zadání. Zastupitelé města by měli být o takových záměrech s předstihem informování, aby bylo možné předcházející debatou ovlivnit kvalitu zadání a tím i výsledné realizace. Dosavadní praxe má za následek realizaci podprůměrných a často současně nehospodárných řešení.


Po neplodné diskuzi o nepodstatných vedlejších tématech byl bez konkrétních argumentů i tento návrh zamítnut. Jedná se o absurdní situaci, kdy ani zastupitelé města reprezentující přibližně polovinu prachatických voličů nejsou seznamováni se zadáními a projekty na stavby připravované vedením města.

Comments


bottom of page