top of page

Komunitní zahrada není komunitní park!

Aktualizováno: 22. 10. 2021

Před několika dny dostaly některé domácnosti do schránky nudný dotazník z městského úřadu, vyznívající v duchu, jestli by občané měli zájem o zřízení komunitní zahrady na místě bývalého škvárového hřiště. Krásný příklad, jak vedení města dokázalo náš návrh bez znalosti věci znehodnotit. Návrh zřízení přírodního parku s využitím komunitního plánování s možným spojením s participativním rozpočtem jsme předkládali na jednání zastupitelstva dne 16.9.2019. Od počátku se náš návrh týkal veřejného komunitního parku s prvky obohacujícími využití daného území všemi obyvateli (např. viz příklady odjinud: malý amfiteátr, místa pro posezení s možností grilování, odolné a oplocené psí hřiště, pumptrack, dětské hřiště nebo hřiště pro -náctileté, zeleň oddělující od komunikaci, mlatové pěšiny, místa pro venkovní sporty, apod., prvky vybírané ve spolupráci s veřejností). Vzhledem k tomu, že s podobným způsobem projektování ani spoluprací s veřejností nejsou v Prachaticích zatím žádné zkušenosti, navrhovali jsme vytvoření pracovní skupiny, která by (v možné spolupráci s tehdy budoucím městským architektem) rozpracovala postup prací.

Součástí skupiny pod patronací rady města jsme předpokládali účast osob s potřebnými znalostmi a případně zkušenostmi s podobnými projekty. Náš návrh byl zamítnut a panem starostou Malým změněn v prověření možnosti zřízení tohoto parku, ovšem bez účasti nás jako předkladatelů ani jiných odborníků (nebylo co prověřovat, návrh jsme měli samozřejmě sami prověřený).


Vzhledem k informacím, které se nám průběžně dostávaly, bylo zřejmé, že práce nepostupují správným směrem, osoby, které se na přípravě podílely, neznaly cíle a podstatu projektu, nebyl přizván nikdo se zkušenostmi s komunitním plánováním, participací a facilitací projektu. V podání vedení města se náš návrh veřejného přírodního parku s prvky realizovanými na základě spolupráce s veřejností změnil v komunitní zahradu se soukromými záhonky.

Z výše uvedeného důvodu jsme předložili na jednání dne 2.3.2020 návrh znovu s vysvětlením, jak zásadně se liší návrh připravovaný vedením města od našeho návrhu. Znovu jsme tedy předložili návrh vytvoření pracovního týmu s účastí členů delegovaných v případě zájmu všemi subjekty zastoupenými v městském zastupitelstvu, městského architekta i případných zájemců z řad odborné i laické veřejnosti, který by rozpracoval a navrhoval postup prací. Přestože bylo zřejmé, že koaliční zastupitelé nechápou dobře podstatu projektu, byl náš návrh opět koaliční jednotou pod vedením pana starosty Malého zamítnut. Zcela podle očekávání jsou reakce občanů vesměs negativní. I my jsme proti realizaci projektu dle předloženého dotazníku, protože popis projektu se zcela zásadně rozchází s naším návrhem veřejného komunitního parku. V tuto chvíli tedy patrně žádné zkvalitnění okolí sídliště očekávat nelze, nevzdáváme se ale, v příhodnějších časech se k návrhu vrátíme včetně plnohodnotné spolupráce s občany, pro které má park sloužit.


Comentarios


bottom of page