top of page

Městský architekt

Aktualizováno: 22. 10. 2021

Zřízení pozice městského architekta je jednou z priorit našeho programu. Jsme proto moc rádi, že se v tomto bodě našla širší shoda napříč zastupitelstvem. Zřízení této pozice se někteří z nás snažili iniciovat ještě před vznikem Živých Prachatic, především prostřednictvím spolku Prostor Prachatice (Prostor města, z.s.), který nadále s vedením města na přípravě výběrového řízení úzce spolupracuje.

Nová knihovna, projekty rekonstrukcí komunikací v kasárnách nebo revitalizace Malého náměstí - to jsou jen některé z projektů, u kterých taková pozice znatelně chyběla. Městský architekt ve městě sám nemá projektovat, jeho úlohou je ale analýza, příprava zadání projektů, jejich koordinace, formulace zájmů města v rovině architektury a urbanismu při jednání s dalšími subjekty, spolupráce na participaci veřejnosti... Je toho hodně, proto Prachaticím přejeme, aby se podařilo najít co nejlepšího kandidáta pro tuto pozici a těšíme se na budoucí spolupráci.Comments


bottom of page