top of page

Na 26. jednání zastupitelstva předložený návrh směřující ke zvyšování energetické nezávislosti města

Aktualizováno: 23. 8. 2022

Dostatek cenově dostupné energie je jedním z předpokladů existence a prosperity společnosti. S očekávanými požadavky na přechod z fosilních paliv na obnovitelné zdroje nabývá význam dostupné energie na důležitosti. Otázka dostatku a „ekologické čistoty“ energie je tématem posledních desetiletí z důvodu klimatických změn. V poslední době získává navíc na neméně významné důležitosti v otázce strategické bezpečnosti i hrozby nedostatku a vysokých cen v souvislosti s mezinárodní politickou situací a nutností omezení dovozu zdrojů energie z problematických zemí, v současné době zejména z Ruska. Již delší dobu si potřebu vlastní produkce energie uvědomují a projekty získávání energie z obnovitelných zdrojů realizují zejména soukromé společnosti i jednotlivé osoby. Ani města by rozhodně neměla zůstávat pozadu.


Jednou z cest získávání energie v měřítku města je v současné době výroba z obnovitelných zdrojů, v přírodních podmínkách Prachatic ze solární energie a bioplynu. V současné době se může finanční návratnost bez případných dotací jevit jako nedostatečná, je třeba ovšem uvažovat v dlouhodobém horizontu. Realizace projektů na výrobu energie v měřítku města není krátkodobou a jednoduchou záležitostí, je třeba řešit zapojení do stávající technické infrastruktury s nutnými změnami ve stávajících systémech. Zkušenosti z pilotních projektů by tak byly velice důležité pro realizaci dalších projektů v budoucnosti, které s největší pravděpodobností hraničící s jistotou budou mít mnohem větší význam a finanční návratnost. Jedním z příkladů pilotního projektu může být např. fotovoltaická elektrárna s využitím energie pro občany, ohřev TUV, nabíjecí stanice elektromobilů apod., když město vlastní řadu objektů, které jsou pro realizaci fotovoltaických zdrojů mimořádně vhodné. (Přiložený obrázek je pouhou názornou ukázkou, jaké možnosti může mít město pro realizaci fotovoltaických elektráren ve prospěch obyvatel).コメント


bottom of page