top of page

Odpadové hospodářství

Aktualizováno: 28. 8. 2021

Prachatické technické služby vyvezou na libínskou skládku každé pondělí zhruba 20 tun směsného odpadu z Prachatic. Každý další pracovní den je to okolo 6 tun. Tento odpad je ukládán na skládku, kde je pomocí těžké techniky zmenšován jeho objem. Z našeho pohledu čísla, jež vykazuje město v odpadovém hospodářství, nejsou tak optimistická, jak je mnohdy prezentováno. Objem vytříděného odpadu na osobu stoupá, objem směsného komunálního odpadu (148 kg) na osobu stagnuje. Pokud si uvědomíme, že Prachatice každoročně přijdou o několik desítek obyvatel, nejsou tato čísla nijak příznivá.

Skládkování je v současné době nejhorším možným způsobem jak nakládat s odpady. Nikdo není schopen předvídat, jak se napěchovaná skládka bude chovat v řádu několika desítek let, možná i dříve. Je pravděpodobné, že ani nejmodernější technologie nebudou schopny zabránit úniku průsakové kapaliny do podzemních vod a půdy. Nikomu z nás se nechce pít kontaminovaná voda, že? A jak všichni dobře víme, Libín v sobě ukrývá bohatství v podobě pramenité vody... Za naprosto alarmující pak považujeme to, že odhadem minimálně 60% odpadu vyvezeného na skládku je možno dále recyklovat. Jak je patrné z fotografií, největší podíl SKO tvoří plast. Výjimkou nejsou ani papír, sklo, kovy, skelná vata, elektroodpad, eternit, pneumatiky, oblečení... Motivace našich spoluobčanů k předcházení vzniku odpadů a třídění se nám jeví jako naprosto nedostačující. Pokud se v brzké době nezmění náš přístup k produkování odpadů, budeme na tom za pár let těžce doplácet my a hlavně naše děti. Dokážete si uvědomit jaké množství odpadu vyprodukujete za jeden jediný den? Kolik věcí nakoupíte, rozbalíte a obaly pak jednoduše hodíte do koše? Pište nám do komentářů.


Děkujeme za vstřícnost Technickým službám města Prachatice, především panu Eichnerovi a panu Fialovi!


Comentários


bottom of page