Přechod na lázních

Na zastupitelstvu dne 29. 4. předkládal Jakub Nepustil návrh na vypracování studií zvýšení bezpečnosti chodců na trasách k Lázním sv. Markéty. Jedná se o zvýšení bezpečnosti přechodu v ulici Lázeňské a možnost vytvoření místa pro přecházení v místě křížení ul. Zlatá stezka – Lázně se silnicí II/141. Jde o velmi frekventovaná a nebezpečná místa. Přechodem v ulici Lázeňské se již v roce 2014 na základě objednávky Města Prachatice zabývala Speciální bezpečnostní inspekce, která konstatovala nebezpečnost přechodu a navrhla několik krátkodobých a dlouhodobých opatření. Byla realizována krátkodobá opatření, ta dlouhodobá realizována nebyla. Nechápeme postoj vedení města, které náš návrh zamítlo. Vypadá to, že dokud se v místě nestane nehoda, místo pro přecházení vedení města řešit ani měnit nebude. Na základě naší iniciativy v komisi dopravy se však věci ujal Odbor komunálních služeb a dopravy a prověřuje možnost umístění radaru s měřením pro dodržování předepsané rychlosti vozidel na přechodu ulice Lázeňské. Aktivity a profesionality pracovníků odboru dopravy si vážíme. Mohl by to být první krok, po jehož vyhodnocení by se ukázala případná potřeba dalších opatření.


https://prachaticky.denik.cz/zpravy_region/prechod-mesto-neresi-20190509.html?fbclid=IwAR17irv0NE-1_j1ZMGlTY6uQO25RTStGAsGMnDzQgFy8bygQ0LzGAEpMeNM


ziveprachatice@gmail.com

©2017 by Živé Prachatice.. Proudly created with wix.com