Petice za odvolání starosty města

Na 15. jednání městského zastupitelstva dne 7.10. jsme se připojili k petici na odvolání stávajícího starosty města Prachatic pana Martina Malého a hlasovali pro jeho odvolání. Domníváme se, že pro zdravý vývoj Prachatic je třeba, aby město vedl člověk, který umí spojovat koalici i opozici a využít potenciálu veřejnosti a schopných lidí, což se současnému starostovi dlouhodobě nedaří a naopak přispívá odmítáním spolupráce k prohlubování "příkopů".


Přikláněli bychom se proto k výměně na pozici starosty, aby na základě výsledků voleb postavila koalice do čela města jinou osobu, schopnou spojit síly pro nutné koncepční změny ve vývoji města ve stále náročnější době. I jednoduché analýzy jasně ukazují, že město v řadě kritérií výrazně zaostává za srovnatelnými městy a v případě zájmu o prosperitu Prachatic je třeba se tomu společně postavit /viz např. graf vývoje počtu obyvatel. Již dříve jsme navrhovali tento trend nejvyššího úbytku obyvatel mezi srovnatelnými městy analyzovat a snažit se cílenými opatřeními změnit. Panem starostou bylo ovšem zamítnuto se problematice společně věnovat./.Prezentace pana starosty Malého na jednání zastupitelstva nás nemohla přesvědčit, řada úspěchů města je prokazatelně zásluhou někoho jiného, standardní údržba města financovaná z rozpočtového určení daní není žádným dokladem koncepčního rozvoje města či krokem k prosperitě./ Koho budoucnost Prachatic a naše představy zajímají, rádi představíme na setkání s veřejností, které plánujeme na listopad /viz plánovaná událost/. /Odvolání starosty nebylo zastupitelstvem většinou hlasů odsouhlaseno./