Pokračování v přípravách na rekonstrukci objektů na Libíně

26. ledna 2021 proběhla prohlídka objektů na vrcholu Libína s projektanty z atelieru třiarchitekti (www.triarchitekti.cz) , kteří byli vybráni ve výběrovém řízení na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci a zprovoznění objektů.