top of page

Pokračují přípravy na rekonstrukci chaty na Libíně

Aktualizováno: 24. 10. 2021

Dne 20.10. 2020 proběhla další pracovní porada skupiny pro přípravu rekonstrukce objektů na vrcholu Libína. Pro zprovoznění objektů je třeba řada nutných kroků, bez kterých již provoz není možný (zásobování vodou, čištění odpadních vod, rekonstrukce instalací, zateplení objektů, úpravy dispozičního řešení......). Pokud mají objekty fungovat řádně a v souladu se stávajícími předpisy po několik dalších desetiletí, není jiné cesty než řádná projektová příprava a rekonstrukce. Podle nás je vše na nejlepší cestě i díky zapojení městského architekta pana Zemena.Při jednání se projednávala formulace zadání projektu, forma zadání a harmonogram prací. Debata nad jednotlivými body není vždy snadná a to je dobře, protože výsledek musí projít mnoha oponentními názory a je tak vždy podložen prokazatelnými argumenty jako nejpřijatelnější řešení. Těší nás, že debata za účasti zástupců politických subjektů zastupitelstva a pracovníků Městského úřadu se odehrává v odborné rovině bez ohledu na případnou politickou příslušnost s jediným cílem, zprovoznění objektů na vrcholu Libína jak pro prachatickou veřejnost, tak pro využití potenciálu místa pro cestovní ruch.

Comments


bottom of page