top of page

Prachatice zažívají nebývalý pokles obyvatel

Aktualizováno: 22. 10. 2021

Jedním z našich návrhů na jednání zastupitelstva 3.6. byl návrh na zřízení pracovního týmu pro analýzu příčin úbytku obyvatel, zpracování návrhů na jeho zpomalení, zastavení, případně nárůst. Každý jev má svoje příčiny, v tomto případě mohou mít vliv na migraci otázky (ne)spokojenosti v oblasti práce, bydlení, podnikání, zdravotních a sociálních služeb, životního prostředí, kultury, sportu, bezpečí, finančních nákladů, dostupnosti, kvality a ceny služeb a podobně.


Nebývalý a pokračující úbytek obyvatel Prachatic je důsledkem i jednou z příčin úpadku města. Snižování počtu obyvatel má např. přímý vliv na snižování příjmů města z rozpočtového určení daní. Za posledních 10 let od roku 2010 do roku 2020 se počet obyvatel města včetně osad snížil z 11587 na 10840 (Český statistický úřad), ve výsledku se tím snížily příjmy města o mnoho desítek milionů korun, které chybějí pro jeho rozvoj. Přestože je úbytek počtu obyvatel závažným problémem, žádná opatření se proti tomuto trendu nečiní, nepřipravují a ani se nikdo tímto problémem vážně nezabývá. V případě zájmu o zpomalení nebo změnu tohoto trendu a rozkvět města je třeba úbytku obyvatel aktivně čelit.


Zlehčující argument o obecném trendu vývoje malých měst neobstojí v porovnání jak s okolními městy (Vimperk, Volary, Vodňany...), tak s městy o podobné velikosti v ČR, kdy úbytek obyvatel v Prachaticích i nárůst průměrného věku jsou z vybraných skupin jednoznačně nejvyšší.


Na jednání zastupitelstva 3.6. jsme předložili návrh se tímto problémem zabývat, zpracovat analýzu vývoje počtu obyvatel a příčin úbytku a připravovat návrhy k jeho zpomalení, zastavení, případně nárůstu. Vedení města náš návrh bez věcné argumentace odmítlo.Komentáře


bottom of page