top of page

Pracovní skupina k rekonstrukci chaty na Libíně

Aktualizováno: 24. 10. 2021

Velká část naší práce může být pro veřejnost skryta. To může být i případ chaty na Libíně. Přispět k jejímu zprovoznění a využití pro obyvatele Prachatic i jejich návštěvníky bylo a je jedním z našich cílů. Když se nenašel nikdo, kdo by objekty na Libíně chtěl koupit a provozovat jako turistický cíl, podpořili jsme koupi objektů městem.


Následně jsme podpořili vyčlenění prostředků z městského rozpočtu nutných pro přípravu rekonstrukce. Objekty je třeba jako každé jiné stavby po čase rekonstruovat, vyměnit dožilé technické vybavení, objekty rekonstruovat tak, aby splňovaly všechny současné předpisy na technické vybavení, energetickou náročnost, umístění v přírodním území a podobně. Podílíme se na vytvoření pracovního týmu, který se přípravě a zprovoznění bude věnovat.

Do pracovního, týmu, jehož členem je za Živé Prachatice Jakub Nepustil, jsme připravili naši představu základních bodů, jak by měla příprava rekonstrukce pokračovat, aby byla efektivní a přiměřená očekávání i finančním možnostem města. Tato osnova se stala základem dalšího postupu.

Dne 30.6. proběhlo první jednání pracovního týmu, kde se za účasti zástupců vedení města, delegovaných zástupců subjektů městského zastupitelstva, specialistů městského úřadu i městského architekta projednal rámcový harmonogram i odsouhlasily první kroky. Příprava každé stavby v současné době vyžaduje svůj čas, pokud mají být objekty uvedeny do provozu v souladu s platnými předpisy a nemůže tomu být jinak, bude se navenek zdát, že se s objekty na Libíně dlouho nic neděje a leckdo může být zklamán. Není k tomu důvod, na zprovoznění se již začalo pracovat a podle nás je to na nejlepší cestě. Nebude to hned, ale jistě se vrchol Libína stane ještě vyhledávanějším turistickým cílem a významně podpoří návštěvnost Prachatic i příjmy z turistického ruchu.

Comments


bottom of page