top of page

Revize rekonstrukcí komunikací

Aktualizováno: 28. 8. 2021

Na základě našeho podnětu ohledně revize projektů rekonstrukcí komunikaci v areálu bývalých kasáren svolána schůzka za účasti pana starosty a místostarostů, zpracovatele projektové dokumentace, odpovědných pracovníků úřadu, členů komise dopravy a policie na straně jedné a nás jako oponentů na straně druhé.


Vzájemně jsme si představili podmínky zadání projektů ze strany zadavatele a zpracovatele projektů a naše představy o využití území, kvalitách veřejných prostor, ekonomice projektů, dopadech na životní prostředí, využitelnosti přilehlých pozemků i nutných změnách v koncepci dopravy.

Všichni se neztotožnili s naší prioritou chápání města jako místa bezpečného a příjemného pro život a přiměřenosti stavebních zásahů, hlavní je ale od všech ochota se problematikou vážně zabývat, spolupracovat na komplexním návrhu celého území ve spolupráci s plánovaným městským architektem a zpracování oponentního posudku nezávislým specialistou.


Dobrá cesta ke kvalitnímu výsledku, pokud bude trvat deklarovaná ochota dotáhnout výslednou realizaci do co nejlepšího konce.

Commentaires


bottom of page