Rozpočet města na rok 2020

Nejdůležitějším tématem 11. jednání zastupitelstva bylo projednávání rozpočtu na rok 2020. Rozpočet obsahuje množství položek nutných pro chod města, provoz škol, školek, technické služby a podobně, zůstává ovšem část, kterou obec vynakládá v souladu se svými záměry. V měřítku Prachatic se jedná o částku v řádech desítek milionů korun.


Jako největší chybu při sestavování rozpočtu vidíme chybějící stanovení priorit, když plánované záměry se průběžně mění. Utrácí se tak zbytečně za projektové a přípravné práce aniž by se akce skutečně realizovaly. Přestože město Prachatice není v dobré finanční kondici, na návrhu rozpočtu to není znát a kromě jednotlivých akcí v podstatě kopíruje rozpočty z časů, kdy město neinvestovalo a finance přebývaly. Současně rozpočet nijak nereaguje na jeden ze zásadních problémů města, odliv a stárnutí obyvatel.


Z těchto důvodů jsme rozpočet v navržené podobě nepodpořili.