top of page

Rozpočet města na rok 2020

Nejdůležitějším tématem 11. jednání zastupitelstva bylo projednávání rozpočtu na rok 2020. Rozpočet obsahuje množství položek nutných pro chod města, provoz škol, školek, technické služby a podobně, zůstává ovšem část, kterou obec vynakládá v souladu se svými záměry. V měřítku Prachatic se jedná o částku v řádech desítek milionů korun.


Jako největší chybu při sestavování rozpočtu vidíme chybějící stanovení priorit, když plánované záměry se průběžně mění. Utrácí se tak zbytečně za projektové a přípravné práce aniž by se akce skutečně realizovaly. Přestože město Prachatice není v dobré finanční kondici, na návrhu rozpočtu to není znát a kromě jednotlivých akcí v podstatě kopíruje rozpočty z časů, kdy město neinvestovalo a finance přebývaly. Současně rozpočet nijak nereaguje na jeden ze zásadních problémů města, odliv a stárnutí obyvatel.


Z těchto důvodů jsme rozpočet v navržené podobě nepodpořili.


תגובות


bottom of page