top of page

Stání pro karavany

Aktualizováno: 21. 10. 2021

Z článku prachatickoNEWS.CZ od Tomáše Přibyla jsme se dozvěděli, že vedení města připravuje projekt karavanových stání na základě našeho návrhu do jednání zastupitelstva 1. 4. 2019 na zřízení městského kempu. Vytvoření městského kempu jsme iniciovali, s výběrem místa pro stání obytných vozů ale rozhodně nesouhlasíme.

Jsme přesvědčeni, že v Prachaticích lze najít příhodnější místo, které bude atraktivnější okolím a perspektivní pro možný rozvoj v plnohodnotný kemp.


Náš návrh na zřízení městského kempu vedení města odmítlo, aby si ho v jiné formě přivlastnilo… a následně - podobně jako u několika dalších návrhů zkazilo (např. zpřístupnění kostela sv. Petra a Pavla, komunitní park, participativní rozpočet 2020, re-use centrum, ...).

Nezbylo nám, než podpořit alespoň následný návrh pana starosty, aby se připravila pouze karavanová stání. Domnívali jsme se, že se bude jednat buď o rychlé provizorium do vybudování plnohodnotného kempu, nebo jako jeho první etapa.

Nestalo se tak a vedení města se rozhodlo vybrat jako místo městského kempu naprosto nevhodnou lokalitu parkoviště u Klimy. Místo bez potřebné infrastruktury a možnosti vybudování plnohodnotného, konkurenceschopného a ekonomicky přínosného městského kempu.
Jaká je naše představa a co by měl městský kemp splňovat?


Z našich vlastních velmi četných zkušeností z městských kempů v řadě evropských zemí a měst víme, že kemp není žádným místem táborových ohňů, ale kultivovaným místem s pevnými pravidly, nočním klidem, pořádkem, jako východisko pro výlety do okolí nebo často i přímo místem trávení dovolených. Kempy tak nejsou v žádné kolizi s případnou blízkostí např. obytné zástavby. Pro takové plnohodnotné fungování (a tím ekonomický přínos pro město) musí kemp splňovat následující kritéria:


- Umístění kempu v pěší docházkové vzdálenosti (centra) města, není-li v místě hromadná doprava

- Optimální umístění v blízkosti parku nebo přírody, pro procházky, proběhnutí, venčení psů

- Bezpodmínečně hygienické vybavení, toalety, sprchy, vyprazdňování a mytí výlevek obytných vozů

- Elektrická přípojka

- Místnost pro mytí nádobí

- Místnost pro uchovávání potravin v lednicích

- Společenská místnost /zejména pro nepřízeň počasí/, ideálně s kuchyňkou

- Velmi blízká dostupnost restaurace

- Recepce s poskytováním základních služeb /koupě základních potravin, místo s propagačními materiály města a okolí apod.

- Připojení na Wi-FiKde by se dalo stání pro karavany vybudovat?


Míst splňující výše uvedené předpoklady není v Prachaticích mnoho, nicméně při různé výši finančních nákladů jich několik využitelných je. Nám se jako nejvýhodnější jeví areál současné střelnice, který po přesunu střelnice na nové místo bude hledat své využití. V podstatě většinu podmínek místo ideálně splňuje, navíc umožňuje ideální vybudování restaurace sloužící jak kempu, tak spádové oblasti sídliště jako zahradní restaurace a východisko k procházkám do přírody. Navíc má být místo východiskem na plánované singletracky. Dle našeho názoru ideální umístění. Při prodeji parcel pro rodinné domy v západní části území by navíc finanční přínos z velké části konverzi areálu pokryl.


Z výše uvedených důvodů jsme předkládali 3. 6. 2020 návrh na spolupráci koalice i opozice a vytvoření pracovního týmu s vyhodnocením návrhů zástupců všech sportovních a kulturních spolků pro vyvážený návrh využití objektu. Náš návrh byl bez argumentace smeten ze stolu. Paradoxně náš pozdější návrh z 10. 2. 2020 na předložení harmonogramu přípravy parcel pro stavbu rodinných domů i v této lokalitě byl opět zamítnut se zdůvodněním, že není možné připravovat ZTV pro rodinné domy, když není jasné, co bude s územím okolo střelnice.


Ve světle nejnovějšího rozhodnutí vedení města rekonstruovat letní kino za částku cca 60.000.000,- Kč se jen potvrzuje, jak nekoncepčně a nekvalifikovaně je město stávajícím vedením řízeno.


Pro doplnění přikládáme výňatek ze strategického plánu města Prachatice:


Comments


bottom of page