top of page

Strategie rozvoje cestovního ruchu

Aktualizováno: 22. 10. 2021

Dne 18. 2. 2021 vyšel rozhovor s místostarostou Janem Klimešem ohledně plánované strategie cestovního ruchu.


Připravovaná strategie rozvoje cestovního ruchu je důležitým dokumentem, který by mohl přispět k rozvoji turistického ruchu v Prachaticích a tím ekonomickému přínosu. Ke zpracování jsme byli přizváni pouze do týmu B a již po první prezentaci jsem měli řadu připomínek, ať již ke složení týmů, (ne)přizvání všech subjektů zainteresovaných na rozvoji cestovního ruchu, (chybějícímu) dotazníkovému šetření zaměřenému na podnikající subjekty, (ne)zapojení místních stakeholderů apod. Přestože v harmonogramu prací uvedeno není, byli jsem ubezpečeni, že vše bude...


Naše připomínky budeme samozřejmě prosazovat, aby se materiál nestal pouhým formálním dokumentem ale návodem ke skutečné podpoře turistického ruchu a tím ekonomickému přínosu městu a místním podnikatelům. Také doufáme, že se tak v život kromě např. rekonstrukce objektů na Libíně a budování singletracků uvede také řada dalších opatření, které jsme se našimi návrhy marně snažili prosadit v minulosti jako zřízení městského campingu, zpřístupnění kostela sv. Petra a Pavla, zpřístupnění galerie O.H. Hajeka, konání městských trhů, kvalitní propagace apod.Comments


bottom of page