Strategie rozvoje cestovního ruchu

Dne 18. 2. 2021 vyšel rozhovor s místostarostou Janem Klimešem ohledně plánované strategie cestovního ruchu: http://www.prachatickonews.cz/0-zpr/zpr993.htm?fbclid=IwAR3jz48WM3pYbZ8-JGeW3I_MpxaE1MDC5g-x0Ecn72Gdrfw01G5EnxaB-pU


Připravovaná strategie rozvoje cestovního ruchu je důležitým dokumentem, který by mohl přispět k rozvoji turistického ruchu v Prachaticích a tím ekonomickému přínosu. Ke zpracování jsme byli přizváni pouze do týmu B a již po první prezentaci jsem měli řadu připomínek, ať již ke složení týmů, /ne/přizvání všech subjektů zainteresovaných na rozvoji cestovního ruchu, /chybějícímu/ dotazníkovému šetření zaměřenému na podnikající subjekty, /ne/zapojení místních stakeholderů apod. Přestože v harmonogramu prací uvedeno není, byli jsem ubezpečeni, že vše bude...


Naše připomínky budeme samozřejmě prosazovat, aby se materiál nestal pouhým formálním dokumentem ale návodem ke skutečné podpoře turistického ruchu a tím ekonomickému přínosu městu a místním podnikatelům. Také doufáme, že se tak v život kromě např. rekonstrukce objektů na Libíně a budování singletracků uvede také řada dalších opatření, které jsme se našimi návrhy marně snažili prosadit v minulosti jako zřízení městského campingu, zpřístupnění kostela sv. Petra a Pavla, zpřístupnění galerie O.H. Hajeka, konání městských trhů, kvalitní propagace apod.