top of page

Veřejné projednávání strategického plánu


Strategický plán je pro město jedním z nejdůležitějších dokumentů. Měl by představovat jasnou vizi, kam chce město směřovat, podloženou vědomostmi špičkových odborníků i názory veřejnosti.


Prvně jmenované nám bohužel v předkládaném dokumentu chybí. Ačkoli jsme byli přítomní všech důležitých schůzek a jednání pracovních skupin, kde jsme vždy na absenci odborníků poukazovali, ke skutečně odborné diskuzi či analýzám při zpracování strategického plánu nedošlo. Předložený dokument tak opět představuje spíše soubor obecných formulací, chybí v něm konkrétní jasné cíle a silná vize.

Nicméně i přesto bude veřejné projednávání důležité - pokud můžete, rozhodně doporučujeme udělat si čas a dorazit. Můžete se zde vyjádřit k tomu, kam chcete, aby naše město směřovalo!


Commenti


bottom of page