top of page

Harmonogram zahájení zástavby v lokalitě Pod Cvrčkovem

Aktualizováno: 21. 10. 2021

pro zasedání ​ Zastupitelstva města Prachatice​ , které se koná dne  10. února 2021


K bodu:

Vypracování a předložení harmonogramu zahájení zástavby v lokalitě Pod Cvrčkovem


Zprávu zpracoval: Jakub Nepustil

Zprávu předkládají: ​ zastupitelé Živé Prachatice

 

Návrh na usnesení:


Zastupitelstvo města po projednání a hlasování:


pověřuje-nepověřuje ​​ radu města vypracováním a předložením harmonogramu zahájení zástavby v lokalitě Pod Cvrčkovem


Důvodová zpráva:


Město Prachatice prožívá období úpadku, projevující se zejména výrazným odlivem obyvatel. Tento jev má řadu objektivních a subjektivních příčin, jednou z nich je odliv obyvatel do okolních obcí z důvodu zájmu o bydlení v rodinném domě, když ve městě Prachaticích je dlouhodobě zásadní nedostatek parcel pro výstavbu RD. Z důvodů nedostatku parcel navíc dochází k soukromým projektům zástaveb na pro město velmi nevhodných místech.


Již 22.8.2015 zastupitelstvo města Prachatice po projednání a hlasování (18/0/1) schválilo návrh územní studie Prachatice – Pod Cvrčkovem, která byla pořízena na základě architektonicko - urbanistické soutěže "Zástavba území Pod Cvrčkovem v Prachaticích" již v roce 2013.

V roce 2021 dojde k přemístění střelnice vylučující v části území novou zástavbu, zahájení výstavby by tak mělo být již v roce 2021 možné, pokud by ostatní podmínky pro výstavbu byly již připraveny. Kromě dílčích projektových prací ovšem území připraveno není a žádný harmonogram postupu prací a termín zahájení prodeje parcel doposud zveřejněn nebyl.

Z výše uvedených důvodů pověřujeme radu města vypracováním a zveřejněním harmonogramu prací k zahájení zástavby v lokalitě Pod Cvrčkovem.

 

ZÁPIS č. 17

z jednání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 10.2.2021,

konaného od 14,00 hodin ve Společenském sále Národního domu


Bod č. 12

Vypracování a předložení harmonogramu zahájení zástavby v lokalitě Pod Cvrčkovem

Předkládá: Ing. arch. Jakub Nepustil


USNESENÍ č. 393/2021

Zastupitelstvo města po projednání a hlasování (6/0/10)


schvaluje - vypracování a předložení harmonogramu zahájení zástavby v lokalitě Pod Cvrčkovem


pověřuje - radu města vypracováním a předložením harmonogramu zahájení zástavby v lokalitě Pod Cvrčkovem.


Tento návrh nebyl přijat vzhledem k potřebnému počtu hlasů nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva města – usnesení nevzniklo.Comentários


bottom of page