top of page

Zpřístupnění kostela sv. Petra a Pavla

Aktualizováno: 22. 10. 2021

Na jednom z minulých jednání zastupitelstva jsme navrhovali, aby se kostel sv. Petra a Pavla zpřístupnil veřejnosti. Náš návrh na usnesení nebyl přijat z toho důvodu, že už se údajně na této věci dávno pracuje. Nyní byl zveřejněn harmonogram zpřístupnění kostela.


Vzhledem k tomu, že zmiňovaná stavba patří mezi nejstarší objekty postavené v románské době na území jižních Čech (a mohl by tak být jedním z vyhledávaných turistických cílů), považujeme toto řešení za neadekvátní.


Ze zkušeností z Čech i zahraničí víme, že je možné při použití patřičných bezpečnostních opatření zpřístupnit kostel veřejnosti téměř po celý den (viz např. kostel v rakouském Kefermarktu s velmi cenným vyřezávaným oltářem). Řešení vedení města se opět přiklání k té nejlevnější variantě. Je ale třeba znovu upozornit, že nejlevnější neznamená pro město vždy nejlepší. Samotné zpřístupnění navíc nebude mít velký přínos, pokud současně nebude doplněno o kvalitní propagaci.


Harmonogram zpřístupnění je dostupný na stránkách města Prachatice.Comments


bottom of page