Program1_Plan_b.jpg

Prachatice 2050

Prachatice potřebují silnou vizi, ke které budeme společně směřovat. 
K jejímu naplnění potřebujeme profesionálně zpracovanou strategii, která se bude opírat o vědomosti špičkových odborníků i vstupy veřejnosti.

Budoucnost města nás zajímá v dlouhodobém horizontu, který překračuje volební období. Nastavení správného směřování města je pro nás proto mimořádně důležité. Společným jmenovatelem úspěšných měst je silná vize, která Prachaticím ale zatím chybí. To se odráží i v častých změnách priorit města u velkých záměrů. Chceme proto, aby tu na základě široké veřejné i odborné diskuze vznikla jasná dlouhodobá vize, která bude vtělena do profesionálně zpracovaného strategického plánu s úrovněmi od krátkodobého horizontu s konkrétními úkoly až po dlouhodobý horizont s obecnými strategiemi rozvoje. Na jeho vzniku by se měli podílet špičkoví odborníci.

 

  • Prachatice 2050 - Strategický plán se silnou vizí. Plán s úrovněmi od krátkodobého horizontu s konkrétními úkoly až po dlouhodobý horizont s obecnými strategiemi

  • plán tvořený ve spolupráci se špičkovými externími odborníky

  • široká diskuze, spolupráce napříč politickými subjekty

  • zapojení veřejnosti

  • srozumitelnost veřejnosti -  profesionální grafika a prezentace

  • jasná návaznost na další koncepční materiály, program regenerace MPR, Územní plán, Regulační plány...