Program4_Rozvijet a posilovat_b.jpg

Rozvíjet a kultivovat

Stavební rozvoj města pro nás neznamená rozrůstání do krajiny, ale naopak posilování města od jeho středu. Chceme, aby v Prachaticích vznikala kvalitní architektura a veřejná prostranství. Chceme také, aby jednotlivé projekty zapadaly do promyšleného konceptu pod dohledem městského architekta.

Okolí historického centra výrazně zaostává za kvalitou města uvnitř hradeb. Krása renesančních památek by pro nás měla být výzvou pro vznik kvalitní současné architektury, která bude vytvářet další hodnotnou vrstvu města. Veřejná prostranství (náměstí, ulice, parky) jsou tmelem města a jeho vizitkou. Jejich řešení zároveň ovlivňuje náš každodenní život. Proto je potřeba jim věnovat náležitou péči. Proměnu podle nás potřebuje Malé náměstí a celý prostor Dolního předměstí. Důležitá bude i revitalizaci Štěpánčina parku, kterou plně podporujeme. Velkou výzvou je areál kasáren, který je zásadní vnitřní rezervou města. Nezapomínáme ale ani na sídliště a další části města. Pro koordinaci rozvoje je podle nás nezbytné vytvořit pozici městského architekta, kterou bude zastupovat zkušený a uznávaný odborník. Cena projektové dokumentace je jen malý zlomek z nákladů na realizaci staveb, přesto rozhoduje o jejich kvalitě i o nákladech na stavbu a budoucí údržbu, proto má investice do kvalitního návrhu vždycky význam. Architektonickou soutěž z těchto důvodů považujeme za samozřejmý nástroj u důležitých projektů města. Víme, že investiční prostředky města jsou omezené, chceme proto prozkoumat možnosti investiční spolupráce města se soukromým sektorem. Ke kvalitativnímu rozvoji a kultivaci města podle nás patří také boj s vizuálním smogem.

 

  • zřízení pozice městského architekta, který bude koordinovat rozvoj města a jednotlivé městské projekty, zároveň by jeho konzultační služby mohla využívat i veřejnost

  • podpora revitalizace Štěpánčina parku

  • podpora revitalizace Malého náměstí (s případnými úpravami projektu) a prověření možností rozvoje celého Dolního předměstí

  • prověření možností transformace kasáren

  • architektonická soutěž u významných projektů

  • boj s vizuálním smogem - manuál pro umisťování reklamy

  • vznik koncepčních materiálů jako například: manuál městského mobiliáře, orientačního a informačního systému, manuál povrchů.