Program2_S chuti do mesta_b.jpg

S chutí do města

Ke spokojenému životu ve městě patří intenzivní kontakt s přáteli, sousedy i dalšími obyvateli a návštěvníky. Máme krásné historické centrum, chceme, aby pro nás všechny bylo oblíbeným místem pro trávení volného času a setkávání s blízkými. Budeme proto podporovat aktivity vedoucí k jeho oživení.

Centrum Prachatic životem zrovna netepe, což se odráží na jeho atraktivitě pro pobyt i podnikání. My věříme, že Prachatice mají na víc. Musíme proto ale soustředěně podporovat aktivity a zásahy, které povedou k rozhýbání společenského života. Cestou mohou být pravidelné trhy, letní kina, venkovní divadla, tančírny, sousedské slavnosti a různé jiné oficiální i neformální a spontánní akce. Důležité jsou také vstřícné podmínky pro restaurace, kavárny a další služby, které mohou lidi do města nalákat. Budoucnost dopravního řešení historického centra vidíme ve sdíleném prostoru (zóna 30 - obytná zóna) s přiměřenou redukcí parkování a umožněním dalšího využití veřejného prostoru. Vhodným startovacím místem je Poštovní ulice. Chceme rozšířit program městem pořádaných akcí ve veřejném prostoru, současně i podporovat občanskou iniciativu zdola. Pro oživování města stále sbíráme inspirace u nás i v zahraničí.  

 

  • pravidelné trhy na náměstí

  • rozšíření oficiálního městského kulturního programu v historickém centru (více kulturních akcí, více pestrosti)

  • podpora akcí pořádaných občany a spolky

  • podpora neformálních sousedských a kulturních akcí ve veřejném prostoru

  • spolupráce s podniky a podnikateli na společné propagaci města

  • usnadnění zřizování restauračních zahrádek a umisťování restauračního mobiliáře do veřejného prostoru