Program8_Urad moderni a vstricny_b.jpg

Úřad moderní

a vstřícný

Přejeme si v Prachaticích uživatelsky vstřícný městský úřad, který aktivně zapojuje moderní technologie pro správu města. Chceme také, aby město posilovalo své schopnosti v získávání dotací a grantů.

Moderní smart city technologie mohou být velmi užitečným nástrojem pro správu města, chceme proto, aby město intenzivněji pracovalo na jejich zapojení. Využít bychom chtěli například internetovou aplikaci Lepší místo, která občanům umožňuje jednoduše a rychle upozornit na rozbitý chodník nebo nepořádek v ulici. Rozvíjet chceme ale i osobní kontakt s lidmi formou diskuzních fór, kulatých stolů nebo osobních setkání. Samozřejmě budeme také podporovat opatření, která občanům mohou ušetřit čas a usnadní komunikaci s úřadem. Chceme, aby byly na webu města zveřejňovány podklady pro jednání zastupitelstva.

 

Dotace a granty tvoří významný zdroj financí pro rozvoj města. Chceme se proto zasadit o to, aby město více investovalo do svých schopností získávat dotace a granty a s jejich vyhledáváním a zpracováním pomáhalo i dalším možným příjemcům ve městě. Chceme také, aby město rozvíjelo a prověřovalo možnosti spolupráce veřejného a soukromého sektoru.

 

Sami dobře známe své limity, přejeme si proto, aby zastupitelé i úředníci využívali v tématech, na které nemají odbornou kapacitu, vždy pomoc špičkových odborníků.

 

-aktivní zapojování smart city technologií (např. aplikace Lepší místo)

-rozvoj elektronické komunikace úřadu

-podpora opatření pro úsporu času při komunikaci s úřadem (on-line rezervace/přehled o aktuální dostupnosti... )

-zveřejnění podkladů pro jednání zastupitelstva

-zvyšování schopností města získávat granty a dotace

-spolupráce se špičkovými odborníky v oblastech, kde město nemá dostatečnou odbornou kapacitu.