top of page
posun
Program1_Plan_b.jpg

Prachatice 2050
Budoucnost města


Prachatice potřebují silnou vizi,
ke které budeme společně směřovat. K jejímu naplnění potřebujeme profesionálně zpracovanou strategii, která se bude opírat o vědomosti špičkových odborníků i vstupy veřejnosti. Budoucnost města nás zajímá v dlouhodobém horizontu, který překračuje volební období.

Budoucnost města nás zajímá v dlouhodobém horizontu, který překračuje volební období. Nastavení správného směřování města je pro nás proto mimořádně důležité. Společným jmenovatelem úspěšných měst je silná vize, která Prachaticím ale zatím chybí. To se odráží i v častých změnách priorit města u velkých záměrů. Chceme proto, aby na základě široké veřejné i odborné diskuze vznikla jasná dlouhodobá vize, která bude vtělena do strategického plánu 

s úrovněmi od krátkodobého horizontu s konkrétními úkoly až po dlouhodobý horizont s obecnými strategiemi rozvoje.

V tomto duchu je třeba aktualizovat i nově zpracovávaný strategický plán, na čemž by se měli podílet špičkoví odborníci.

 

  • Prachatice 2050 - Strategický plán se silnou vizí. Plán s úrovněmi od krátkodobého horizontu s konkrétními úkoly až po dlouhodobý horizont s obecnými strategiemi - průběžné doplňování strategického plánu s využitím strategií zpracovaných ve spolupráci se špičkovými odborníky

  • důraz na úspory energie a produkci energie z vlastních zdrojů (fotovoltaika, bioplyn, tepelná čerpadla)

  • široká diskuze, spolupráce napříč politickými subjekty

  • zapojení veřejnosti - setkávání zástupců vedení města s veřejností ve městě i osadách

  • jasná návaznost na další koncepční materiály, program regenerace MPR, Územní plán, Regulační plány… 

  • návaznost koncepčních materiálů na obecně formulovaná doporučení strategického plánu.

bottom of page