top of page
posun
Program6_Kristan i Hajek_b.jpg

Křišťan i Hajek,
sgrafita i vila

Kultura


Chceme, aby se Prachatice staly kulturním bodem, jehož význam přesahuje hranice regionu. Kulturní obraz města se může opírat o slavnou historii spjatou se Zlatou stezkou, ale také o výjimečné osobnosti a momenty z nedávné minulosti. Podporujeme akce, které organizují sami občané, spolky a další uskupení.

Kultura je způsob, jakým se člověk vztahuje ke světu. Rádi bychom proto, aby byla vnímána v co nejširším smyslu. Kulturní akce jsou cestou k našemu duševnímu rozvoji, ale i příležitostí pro setkání s přáteli. Atraktivní události mohou také přilákat návštěvníky z jiných částí republiky a díky poloze města i ze zahraničí. Rádi bychom zpět přivítali Jazz fest Rudyho Linky nebo Letní školu staré hudby. Chceme zapracovat na oficiálním kulturním programu Prachatic, z vlastní zkušenosti ale víme, že kulturní život města nestojí jen na veřejné správě. Považujeme proto za velmi důležitou podporu akcí, které organizují sami občané, spolky a další uskupení.

 

Mimořádným darem je sbírka, kterou městu odkázal sochař a malíř Otto Herbert Hajek. Od takové sbírky se může odvíjet moderní identita našeho města, pokud bude náležitě zpřístupněna a propagována. Oživovat a rozvíjet chceme i památky po obyvatelích regionu, kteří se podíleli na jeho kulturní bohatosti, ale po válce byli kvůli své německé národnosti odsunuti - i v tom vidíme hodnotu vily J. N. Krale, která je jinak výjimečnou raně modernistickou architektonickou stavbou. Připomínat bychom chtěli více i velké osobnosti města jako byl sv. J. N. Neumann nebo Mistr Jan Křišťan. Velkým úkolem pro město je nová knihovna. Chceme, aby byla kulturní dominantou, čemuž musí odpovídat architektonická kvalita stavby. Přejeme si, aby slavnosti Zlaté stezky získaly zpět důstojnost a historický nádech.

Chceme se zasadit o záchranu objeku č.p. 181 v Neumannově ulici. Vidíme možnost, jak ho zapojit do kulturního života města v nadregionálním významu.

 

  • knihovna jako kulturní dominanta s kvalitní architekturou, výstavba nové knihovny konverzí bývalé hasičské zbrojnice

  • podpora akcí iniciovaných spolky i jednotlivci (Hudba v ulicích, Adventní podvečery, Adventní korzo apod.)

  • oživení sbírky Otto Herberta Hajeka pravidelnými akcemi a výstavami, profilace moderního kulturního obrazu města v návaznosti na jeho dílo, náležité zpřístupnění galerie

  • návrat Jazz festu Rudyho Linky

  • Prachatice jako město velkých osobností Mistra Jana Křišťana, J. N. Neumanna, O. H. Hajeka…

  • vila J. N. Krale jako významná architektonická památka i historické memento

  • návrat důstojnosti oslavám Zlaté stezky

  • podpora záchrany č.p. 181 v Klášterní ulici

  • politika vstřícná k novým kulturním aktivitám

  • město setkání dvou národů - připomínka společné historie Čechů a Němců.

bottom of page