top of page
posun
Program7_Mestem pohodlne_b.jpg

Městem pohodlně
Doprava 
ve městě


Chceme, aby Prachatice byly městem vlídným pro chodce. Budeme se věnovat komfortu a bezpečnosti pěších i cyklistů. Chceme město připravit
na nevyhnutelné změny v mobilitě. Mnozí občané by ocenili ve městě MHD jako alternativu k dopravě osobním automobilem, budeme proto usilovat o její plnohodnotné zavedení.

Intenzita vnitroměstské a příměstské individuální automobilové dopravy se stále zvyšuje, což má negativní dopad především na prostor Malého náměstí a jeho okolí, které si automobilová doprava uzurpuje na úkor jiných aktivit. Víme, že MHD úspěšně funguje i v menších městech než jsou Prachatice s velmi pozitivním přínosem, proto chceme

ve městě její plnohodnotné zavedení. Věříme, že by byla atraktivní volbou nejen pro seniory a občany, pro které je osobní automobil příliš nákladný. 

 

Velkou rezervu vidíme stále v podmínkách pro pohyb pěších po městě a v jeho bezprostředním okolí. Pěší prostupnost městem lze zlepšovat v areálu kasáren, u nádraží nebo ve směrech z města do okolní krajiny. Chceme, aby Prachatice byly městem vlídným pro chodce - jsme proto pro revitalizaci Malého náměstí a přilehlých prostranství a pro postupné zklidňování dopravy na vhodných místech. Budoucnost dopravního řešení historického centra vidíme ve sdíleném prostoru s přiměřenou redukcí parkování. Vhodným startovacím místem je Poštovní ulice. 

 

Otázku významu, přínosů a negativ i možností případného řešení obchvatu města chceme znovu otevřít a důkladně prozkoumat, včetně možnosti propojení Husinecké ulice s komunikací II/141 pro zásadní zklidnění dopravy v centru města. V době, kdy je budoucnost přeložky nejasná ani nejsou vykoupeny pozemky a horizont řešení se počítá možná

v desítkách let, se chceme k vile J. N. Krale chovat zodpovědně jako ke kulturní památce. 

 

S rozšířením carsharingu, nástupem autonomních vozidel a rozvojem alternativních elektronických dopravních prostředků bude docházet ke značným změnám v mobilitě i v Prachaticích. Chceme, aby město na nové technologie

v dopravě bylo včas připraveno a dokázalo využívat jejich výhod.

 

 • zavedení MHD v Prachaticích

 • nezávislé posouzení významu a možností obchvatu města a přístupových komunikací

 • projekty dopravních staveb s mimořádným důrazem na ekonomickou přiměřenost a bezpečnost pěších

 • podpora vzniku nových cyklostezek

 • zlepšování pěší prostupnosti areálem kasáren, z města do krajiny, propojení pěších tras okolo města

 • sdílený prostor se zpomalenou dopravou v centru města (Poštovní ulice a Kostelní náměstí jako startovací úseky)

 • prověření přechodu trati u nádraží

 • příprava města na rozvoj elektrokol 

 • bezpečnější možnost přecházení silnice II/141 směrem k Lázním sv. Markéty

 • výstavba chybějících chodníků (např. okolo bývalého škvárového hřiště)

 • rekonstrukce parkoviště u hřbitova

 • omezení rychlosti v některých úsecích ve městě pro lepší plynulost dopravy a bezpečnost chodců ( křižovatka na Malém náměstí, prostor u autobusového nádraží)

bottom of page