top of page
posun
Program9_S prirodou v souladu_b.jpg

S přírodou v souladu
Životní prostředí


Prachatice jsou jedním z  dílků celé civilizace, před kterou stojí globální problémy související s  životním prostředím. Město může hrát významnou úlohu v  osvětě. Je potřeba pracovat s  dešťovou vodou a mikroklimatem. Zásadním tématem je rozvoj obnovitelných zdrojů a  realizace opatření na úsporu energie. Důležitá je pro nás také výsadba a údržba zeleně.

V Prachaticích máme výjimečné centrum environmentální výchovy Dřípatka, které má se svou historií značné zásluhy na ekologickém vzdělání mnoha dětí nejen z našeho regionu. Zajištění jeho provozu v nových prostorách a podpora dalšího kvalitativního rozvoje jsou pro nás velmi důležité. Líbí se nám areál lesních her a přejeme si, aby vzdělávací funkci v budoucnu měl také Štěpánčin park, lesopark na Škváráku nebo území Šibeničního vrchu. Pestrost přírodních podmínek v Prachaticích a okolí může být zajímavým lákadlem i pro návštěvníky. 

 

Ve městech je potřeba víc než kdy jindy pracovat s mikroklimatem a dešťovou vodou. Chceme se proto zasadit

o výsadbu nových stromů. Samozřejmostí by podle nás měly být stromy na parkovištích a velkých zpevněných plochách, protože vrhají stín, zadržují vodu a celkově zlepšují mikroklima. Každý nový metr zpevněných ploch by měl vznikat s rozvahou a s nejlepším řešením zadržování dešťové vody. Je potřeba, aby město Prachatice mělo jasný a smysluplný plán obnovy a výsadby nové zeleně a aby průběžně uvolňovalo dostatečné finanční prostředky do péče

o stávající zeleň. Chceme proto také iniciovat vypracování pasportu zeleně, který slouží k výkonu údržby, správy a evidence  zeleně ve městě.

 

Důležitá je pro nás také motivace občanů ke snižování produkce odpadů a jeho třídění. Prověříme možnost zavedení spravedlivějšího systému poplatků za odpad, který by zohledňoval množství vyprodukovaného odpadu.

 

Pozornost si podle nás zaslouží v neposlední řadě také Živný potok, který je dnes špatně přístupný a na území města dost znečištěný. Výzvou do budoucnosti je částečné odkrytí a revitalizace Fefrovského potoka. Nutností je vybudování chybějících čističek odpadních vod v osadách.

 

  • důraz na úspory energie a produkci energie z vlastních zdrojů (fotovoltaika, bioplyn, tepelná čerpadla)

  • zřízení pozice “zahradníka města”

  • podpora rozvoje environmentálního centra Dřípatka 

  • podpora edukativních stezek a lokalit 

  • větší péče o zeleň, nové stromy v ulicích a na parkovištích

  • vznik nových veřejných parkovišť i úpravy stávajících s důrazem na vsakování dešťové vody

  • snížení počtu květináčů, promyšlené návrhy zeleně s cílem účelně vynaložených prostředků

  • škvárák - extenzivní park vytvářený společně s obyvateli

  • Živný a Fefrovský potok - čistota vody a koryta, odkrytí koryta a zlepšení přístupnosti, 

  • ČOV v osadách

bottom of page