top of page
posun
Program2_S chuti do mesta_b.jpg

S chutí do města
Život ve městě


Ke spokojenému životu ve městě patří intenzivní kontakt s přáteli, sousedy i dalšími obyvateli a návštěvníky.
Máme krásné historické centrum, chceme, aby pro nás všechny bylo oblíbeným místem pro trávení volného času a setkávání s blízkými. Budeme proto podporovat aktivity vedoucí
k jeho oživení.

Centrum Prachatic životem zrovna netepe, což se odráží na jeho atraktivitě pro pobyt i podnikání. My věříme, že Prachatice mají na víc. Musíme proto ale soustředěně podporovat aktivity a zásahy, které povedou k rozhýbání společenského života. Cestou mohou být pravidelné trhy, hudební vystoupení, venkovní divadla, tančírny, sousedské slavnosti a různé jiné oficiální i neformální a spontánní akce. Důležité jsou také vstřícné podmínky pro restaurace, kavárny a další služby, které mohou lidi do města nalákat. Budoucnost dopravního řešení historického centra vidíme

ve sdíleném prostoru (zóna 30 - obytná zóna) s přiměřenou redukcí parkování a umožněním dalšího využití veřejného prostoru. Vhodným startovacím místem je Poštovní ulice. Chceme rozšířit program městem pořádaných akcí

ve veřejném prostoru, současně i podporovat občanskou iniciativu zdola. Pro oživování města stále sbíráme inspirace

u nás i v zahraničí.

 

  • pravidelné trhy na náměstí

  • rozšíření oficiálního městského kulturního programu v historickém centru (více kulturních akcí, více pestrosti)

  • podpora neformálních sousedských a kulturních akcí ve veřejném prostoru pořádaných občany a spolky

  • spolupráce s podniky a podnikateli na společné propagaci města

  • usnadnění zřizování restauračních zahrádek a umisťování restauračního mobiliáře do veřejného prostoru

  • další úpravy (nejen) okolí bývalého škvárového hřiště jako místa setkávání a společenských akcí

  • kvalitní dětská hřiště pro všechny věkové kategorie

  • oplocené psí hřiště jako místo bezpečného venčení psů i setkávání jejich majitelů

bottom of page