top of page
posun
Program8_Urad moderni a vstricny_b.jpg

Úřad moderní
a vstřícný

Otevřená radnice


Přejeme si v Prachaticích uživatelsky vstřícný městský úřad, který aktivně zapojuje moderní technologie pro správu města. Rozvíjet chceme ale i osobní kontakt s lidmi formou diskuzních fór, kulatých stolů nebo osobních setkání. Chceme také, aby město posilovalo své schopnosti v získávání dotací a grantů.

Moderní smart city technologie mohou být velmi užitečným nástrojem pro správu města, chceme proto, aby město intenzivněji pracovalo na jejich zapojení. Chceme rozšířit povědomí o aplikaci mojeprachatice.cz, která občanům umožňuje jednoduše a rychle upozornit třeba i na rozbitý chodník nebo nepořádek v ulici. Rozvíjet chceme ale i osobní kontakt s lidmi formou diskuzních fór, kulatých stolů nebo osobních setkání. Samozřejmě budeme také podporovat opatření, která občanům mohou ušetřit čas a usnadní komunikaci s městským úřadem. Chceme, aby byly na webu města zveřejňovány podklady pro jednání zastupitelstva.

Dotace a granty tvoří významný zdroj financí pro rozvoj města. Chceme se proto zasadit o to, aby město více investovalo do svých schopností získávat dotace a granty a s jejich vyhledáváním a zpracováním pomáhalo i dalším možným příjemcům ve městě. Chceme také, aby město rozvíjelo a prověřovalo možnosti spolupráce veřejného a soukromého sektoru.

 

Sami dobře známe své limity, přejeme si proto, aby zastupitelé i úředníci využívali v tématech, na které nemají odbornou kapacitu, vždy pomoc špičkových odborníků.

 

- spolupráce se špičkovými odborníky v oblastech, kde město nemá dostatečnou odbornou kapacitu.

- zvyšování schopností města získávat granty a dotace

- aktivní zapojování smart city technologií

- rozvoj elektronické komunikace úřadu

- podpora opatření pro úsporu času při komunikaci s úřadem (on-line rezervace/přehled o aktuální dostupnosti... )

- zveřejňování podkladů pro jednání zastupitelstva, častější pravidelné jednání zastupitelstva

- konkrétní časy vystoupení veřejnosti na jednání zastupitelstva

bottom of page