top of page
posun
Program9_Pestujeme_konicky_b.jpg

Pro sport
a koníčky

Sport a volný čas


Uvědomujeme si význam smysluplného trávení volného času. Proto chceme vytvářet dobré podmínky pro pestré spektrum volnočasových aktivit. Současně chceme podporovat i projekty, které se věnují u dětí a mladistvých prevenci hrozeb. Naši podporu má nový skatepark i rozvoj cykloturistiky a singletracků.

Sami dobře víme, jak je pro člověka důležitá seberealizace i mimo práci nebo školu.

Pestrá a kvalitní nabídka volnočasových aktivit je dobrou prevencí před vznikem sociálně patologických jevů a cestou

k rozvoji a udržování mentální i fyzické kondice. Vážíme si proto všech lidí, kteří se na nabídce volnočasových aktivit podílejí, a chtěli bychom, aby jim město vycházelo vstříc.  

 

V oblasti sportu je dobrým podkladem pro další rozvoj dokument Plán rozvoje sportu města Prachatice. Z větších záměrů má do budoucna naši podporu nový skatepark a rozvoj singletracků a cykloturistiky. Naopak skeptičtí jsme

k okamžitým fázím rozšíření plaveckého bazénu. Pro tuto investici nám chybí propracovanější a přesvědčivější argumentace a především opora v dlouhodobé strategii rozvoje města. Věříme, že jen s malými náklady by bylo možné s pomocí dobrovolníků dále revitalizovat prostor v okolí bývalého škvárového hřiště - kromě kultivace zeleně se nabízí doplnění herních prvků pro děti, psí hřiště, místa pro pikniky apod. Taková místa mohou vzniknout i na dalších místech ve městě. 

 

Současně s volnočasovými aktivitami chceme podporovat i projekty, které se věnují u dětí a mladistvých prevenci hrozeb, jako jsou drogy, šikana nebo kyberkriminalita. Nekompromisní postoj máme k hazardu - jsme pro jeho vytěsnění z města.

 

 • využití areálu bývalé střelnice pro sportovní a společenské aktivity

 • vymezení územní rezervy pro možnou budoucí stavbu zimního stadionu

 • další kultivace Škváráku v podobě extenzivního parku s možnými prvky pro děti, psím hřištěm, místy pro pikniky, realizované spolu s veřejností

 • podpora realizace nového skateparku

 • podpora rozšíření stezek pro horská kola (trailů se zázemím)

 • podpora investice do rozvoje cykloturistiky, přípravy na rozvoj elektrokol

 • zintenzivnění spolupráce se sportovními kluby, oddíly a se zájmovými kroužky a jinými uskupeními, spravedlivé rozdělení podpory

 • aktuálně nerozšiřování bazénu v dalších fázích po rekonstrukci

 • veřejná ohniště a odpočinková místa na okraji města

 • zlepšování pěší prostupnosti z města do krajiny, propojení pěších tras okolo města

 • podpora projektů, které se věnují prevenci hrozeb u dětí a mladistvých (drogy, šikana, kyberkriminalita ,...)

 • vytěsnění hazardu

bottom of page