top of page
posun
Program4_Rozvijet a posilovat_b.jpg

Rozvíjet a kultivovat
Stavební rozvoj města


Stavební rozvoj města pro nás neznamená rozrůstání do krajiny, ale naopak posilování města od jeho středu. Chceme, aby v Prachaticích vznikala kvalitní architektura a veřejná prostranství, podporujeme novou bytovou výstavbu. Chceme, aby jednotlivé projekty zapadaly
do promyšleného konceptu.

Okolí historického centra výrazně zaostává za kvalitou města uvnitř hradeb. Krása renesančních památek by pro nás měla být výzvou pro vznik kvalitní současné architektury, která bude vytvářet další hodnotnou vrstvu města. Veřejná prostranství (náměstí, ulice, parky) jsou tmelem města a jeho vizitkou. Jejich řešení zároveň ovlivňuje náš každodenní život. Proto je potřeba jim věnovat náležitou péči. Proměnu podle nás potřebuje Malé náměstí a celý prostor Dolního předměstí. Důležité bude i dokončení revitalizace Štěpánčina parku, kterou plně podporujeme. Velkou výzvou je areál kasáren, který je zásadní vnitřní rezervou města. Nezapomínáme ale ani na sídliště a další části města. Pro koordinaci rozvoje je nezbytné prohloubit spolupráci s městským architektem jak ze strany úřadu, vedení města i občanů. Cena projektové dokumentace je jen malý zlomek z nákladů na realizaci staveb, přesto rozhoduje o jejich kvalitě i o nákladech na stavbu a budoucí údržbu, proto má investice do kvalitního návrhu vždycky význam. Architektonickou soutěž z těchto důvodů považujeme za samozřejmý nástroj u důležitých projektů města. Víme, že investiční prostředky města jsou omezené, chceme proto prozkoumat možnosti investiční spolupráce města se soukromým sektorem.

Ke kvalitativnímu rozvoji a kultivaci města podle nás patří také boj s vizuálním smogem.

 

  • výstavba nové knihovny konverzí bývalé hasičské zbrojnice

  • výstavba nových bytových objektů s vyčleněním části bytového fondu s dotovaným nájmem pro ekonomicky slabší (mladé rodiny s dětmi, matky samoživitelky, senioři)

  • revitalizace objektů a okolí bývalé střelnice pro zázemí turistů i aktivity místních

  • rekonstrukce objektů na vrcholu Libína

  • dokončení revitalizace Štěpánčina parku

  • posílení pozice městského architekta, který koordinuje rozvoj města a jednotlivé městské projekty, zároveň by jeho konzultační služby měla více využívat i veřejnost

  • propagace možnosti spolupráce městského architekta s veřejností

  • podpora postupné revitalizace Malého náměstí s cílem větší bezpečnosti chodců a využití prostoru s dílčími úpravami projektu a prověření možností rozvoje celého Dolního předměstí

  • další úpravy okolí bývalého škvárového hřiště pro využití místními obyvateli

bottom of page