top of page

Kdo jsme

Kotva_kandidáti

Jsme občané Prachatic, kteří mají město rádi. Většina z nás ve svém volném čase vyvíjí různé sportovní, kulturní nebo dobrovolnické aktivity, kterými chceme být prospěšní. Někteří z nás pořádají koncerty, výstavy, někdo vede sportovní oddíl.  Všichni se aktivně podílíme na společenském životě města. Těšíme se z jeho historického dědictví, krásné krajiny, zároveň ale vidíme problémy, které zde jsou nebo městu hrozí. Proto chceme spojit síly, abychom se pokusili Prachatice oživit.

Jakub Nepustil _edited.jpg

je činný architekt. Od roku 1990 spolupracuje s italskou firmou Artemide v oboru osvětlení. Provozuje centrum designu a architektury Neumannka v Prachaticích, které propaguje kvalitní design a architekturu. Od mládí se věnuje sportu od závodní činnosti v desetiboji v mládí po horolezectví v pozdějším věku.  Předseda horolezeckého oddílu a instruktor horolezectví, amatérský včelař. Má ženu Zuzanu, dvě děti a je dědečkem.

Barča1.jpg

se narodila 17. září 1991 v Prachaticích, kde také vystudovala gymnázium. Následně absolvovala obor Dějiny a filozofie umění na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Také spoluzaložila spolek Živá vila, který si klade za cíl záchranu Kralovy vily. V současnosti pracuje na Národním památkovém ústavu v Českých Budějovicích. Ve volném času ráda čte a cestuje.

Pilousek.jpg

je projektový manažer, pořadatel, aktivní sportovec a hudebník. Narodil se v Prachaticích, kde dodnes s malými přestávkami žije i pracuje. Ve státní správě působil na pozici ředitel KIS Prachatice (2012 - 2015), poté přešel do soukromého sektoru. Dnes pracuje v česko-americké exportní firmě. Je hlavním pořadatelem světově proslulého triatlonu Xterra. S manželkou Darinou si před rokem udělali radost narozením dvojčat Emmy a Medy. 

Kateřina Wagnerová _edited.jpg

se narodila ve Vimperku v roce 1981, dětství a mládí prožila v Prachaticích. Poté žila 11 let v zahraničí. Po návratu pracovala jako manažerka kvality ve firmě Noerpel GmbH/Koma Pack s.r.o. V současné době pečuje o své dva syny na mateřské dovolené. Je předsedkyní spolku Pelyněk, který se zabývá ochranou zeleně ve městě a spoluzakladatelka spolku Živá vila. Má ráda přírodu, fotografování, četbu, jógu, divadlo a hudbu

Václav Sosna _edited.jpg

narozen v Prachaticích, ženatý, otec tří dětí. Vystudoval střední odborné učiliště, obor kuchař, ale kuchařinu vyměnil za práci mechanika v cykloprodejně PP Sport v Prachaticích. Od roku 2017 pracuje ve firmě Author v Praze jako produktový manažer, kde pracuje doteď. Volné chvíle tráví nejvíce se svou rodinou  a když mu čas dovolí,  věnuje se především sportu - cyklistice, golfu, kiteboardingu a v zimě lyžím.

je stavební inženýr a dodavatel grafických systémů pro projektování. Do roku 1990 pracoval v projektové organizaci Drupos, od té doby se do současnosti živí jako OSVČ, byť už pobírá starobní důchod. V Prachaticích žije od roku 1986. Je otcem Kristýny a Petra.  Ve volném čase rád fotografuje, čte, poslouchá dobrou hudbu, sleduje film, divadlo, politiku.

Matěj Nepustil _edited.jpg

se narodil 6.6. 1990 v Prachaticích, kde chodil na základní školu a poté na gymnázium.

Do roku 2013 závodil na horských kolech. Vystudoval architekturu na FA ČVUT a dnes pracuje jako autorizovaný architekt.

Se spolkem Prostor města, z.s. se snaží současnou architekturu v regionu propagovat.

Libor Staněk _edited.jpg

vystudoval obor bohemistika na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity. V současné době tamtéž studuje doktorské studium. Předmětem jeho zájmu jsou dějiny novější české literatury, zvláště současné české poezie. Živí se jako učitel, literární kritik a kulturní promotér.

se narodil v roce 1968 v Prachaticích, vystudoval Střední průmyslovou školu ve Volyni a Vysokou školu lesnickou a dřevařskou ve Zvolenu. Pracuje v Prachaticích jako OSVČ v ekonomickém oboru již 20 let. Ve volném čase se věnuje cyklistice - hlavně horskému kolu, lyžování (jak klasické, tak sjezdové), snowboardingu. Má rád dobrou hudbu především rockovou, ale i jiných žánrů.

Jan Vachta _edited.png

se narodil v Prachaticích, vystudoval zeměměřictví a pracuje jako geodet. Od malička je prachatickým vodákem a lyžařem. Jako předseda spolku Vodáci Prachatice vede dětský vodácký oddíl, kde předává mládeži tradiční životní hodnoty. Volné chvíle tráví s manželkou a dcerami.

Tomek1.jpg

se narodil v roce 1955 v Třebíči. Absolvoval SPŠ-stavební v Hradci Králové a FSI-ČVUT v Praze. Přijal práci v technickém rozvoji ZVVZ Prachatice V současné době je jednatelem i jediným majitelem dodavatelské firmy Zdravý vdech s.r.o. Je rozvedený a má jednoho vlastního syna a jednoho vyženěného z prvního manželství. Mezi jeho koníčky patří umění, architektura, cestování, vysokohorská turistika, hudba a sport. Po roce 1990 patřil k zakladatelům zdejšího tenisového klubu.

Šárka1_edited.jpg

se narodila v Počátkách, vyrostla v Kamenici nad Lipou. Po maturitě na gymnáziu odešla do Prahy. Studovala angličtinu a knihovnictví. Po studiích zde žila 15 let. Na jaře 2016 se s rodinou přestěhovala do Osek.

Je jednou ze zakladatelek festivalu Floutek - ryze dobrovolnického projektu, který od roku 2019 obohacuje kulturní dění ve městě Prachatice a přispívá k rozvoji komunitního života.

Ráda cestuje, poznává nové lidi, plave, chodí k Blanici, obdivuje Šumavu, směje se s rodinou a přáteli, čas od času protančí celou noc.

Zabransky.jpg

se narodil roku 1989. Dětství prožil na Strakonicku a Prachaticku. Vystudoval střední průmyslovou školu ve Strakonicích a pokračoval dále až k Ing. titulu na ČVUT v Praze v oboru strojírenství. Živí se nadále jako strojní inženýr a ve volném čase se věnuje partnerce a malé dcerce. K dalším zálibám patří horolezectví a skialpinismus.

Fanda1_edited_edited.jpg

se narodil v Prachaticích, vystudoval zdejší gymnázium a pak Filozofickou fakultu Jihočeské univerzity. V současnosti je na fakultě veden jako interní doktorand studijního programu Dějiny novější české literatury.  Vypomáhá v rodinném kamenosochařství, má rád četbu, hudbu, turistiku ...

Vóša1_edited.jpg

se narodil v Prachaticích, kde navštěvoval gymnázium. Dříve vystupoval v divadelních představeních „ŠOSáků“, nyní ho můžete čas od času potkat v KISu Prachatice, kde pracuje jako brigádník. Také doučuje angličtinu. Je milovník anglického humoru a irského zpěvu, život bere s humorem.

Lenka1_edited.jpg

se narodila v Prachaticích, prožila zde dětství a po studiích v Českých Budějovicích se sem zase ráda vrátila. V Prachaticích se jí líbí, protože jí poskytují téměř vše, co ke svému životu potřebuje.

Angelika Mrázová.jpg

narozena v Prachaticích, kde žije až do nynější doby kromě 4 let, kdy žila mimo ČR.

Po ZŠ byla přijata na SOU obor kadeřnice v Českých Budějovicích. 

Po ukončení zaměstnána Podnikem Služeb v Prachaticích a od roku 2000 pracuje ve svém oboru kadeřnice coby OSVČ.

Rozvedená, dvě dcery 22 let.

narozen v Prachaticích. Vystudoval zdejší gymnázium a po maturitě nastoupil na Filozofickou fakultu Jihočeské univerzity. Po celý čas vysokoškolského studia zároveň soustavně vypomáhá v rodinném kamenosochařství. Je rovněž zakládajícím členem spolku Živá vila a rock’n‘rollové formace Podzemníci.

se narodil v roce 1957, od desíti let žije v Prachaticích, Celý život pracuje ve stavebnictví  jako geodet. Od roku 1984 je ženatý a má dva syny.  Má rád pohybové aktivity, zejména jsou-li spojeny s pobytem v přírodě a využívající přírodní síly. Relaxuje nejraději četbou, saunou a powerjogou.

pochází z Tábora, jak říká: "bratr Žižka je můj bratr”. posledních třicet let žije v Prachaticích, celý život se rýpe v zemi, snaží se navracet ke kořenům života, hledá alternativní způsob žití s cílem vyhnout se konzumnímu věku této doby, mít radost ze života a schopnost žít přítomností.

Drahoslava Satorová _edited.jpg

dětství prožila v Českém ráji, po ukončení gymnázia vystudovala pedagogickou fakultu a poté JAMU v Brně. Hudbou se živí, ale zároveň je to její celoživotní koníček. V současnosti vyučuje klavír na ZUŠ Prachatice a koncertuje. Je vdaná, má 2 děti. 

Jan Čermák.jpg

byl učitelem matematiky a tělesné výchovy na ZŠ a gymnáziích. Nyní je důchodcem. Má rád sport, pohyb, zahradu, dobré knihy, víno a cestování. Pochází z Českých Budějovic, nyní žije v Prachaticích

bottom of page