Program7_Mestem pohodlne_b.jpg

Městem pohodlně

Věříme, že by mnozí občané ocenili ve městě MHD jako alternativu k dopravě osobním automobilem, chceme proto její možnosti prověřit. Zároveň se chceme věnovat komfortu a bezpečnosti pohybu pěších i cyklistů. Chceme, aby Prachatice byly městem vlídným pro chodce.

Intenzita vnitroměstské a příměstské individuální automobilové dopravy se stále zvyšuje, což má negativní dopad především na prostor Malého náměstí a jeho okolí, které si automobilová doprava uzurpuje na úkor jiných aktivit. Víme, že MHD úspěšně funguje i v menších městech, než jsou Prachatice, proto chceme její možnosti prověřit. Věříme, že by byla atraktivní volbou nejen pro seniory a občany, pro které je osobní automobil příliš nákladný.

 

Velkou rezervu vidíme stále v podmínkách pro pohyb pěších po městě a v jeho bezprostředním okolí. Pěší prostupnost městem lze zlepšovat v areálu kasáren, u nádraží nebo ve směrech z města do okolní krajiny. Chceme, aby Prachatice byly městem vlídným pro chodce - jsme proto pro revitalizaci Malého náměstí a přilehlých prostranství a pro postupné zklidňování dopravy na vhodných místech. Budoucnost dopravního řešení historického centra vidíme ve sdíleném prostoru s přiměřenou redukcí parkování. Vhodným startovacím místem je Poštovní ulice.

 

Otázku významu, přínosů a negativ i možností případného řešení obchvatu města chceme znovu otevřít a důkladně prozkoumat. V době, kdy je budoucnost přeložky nejasná ani nejsou vykoupeny pozemky a horizont řešení se počítá možná v desítkách let, se chceme k vile J. N. Krale chovat zodpovědně jako ke kulturní památce.

 

S rozšířením carsharingu, nástupem autonomních vozidel a rozvojem alternativních elektronických dopravních prostředků bude docházet ke značným změnám v mobilitě i v Prachaticích. Chceme, aby město na nové technologie v dopravě bylo včas připraveno a dokázalo využívat jejich výhod.


 

  • prověření možností MHD v Prachaticích

  • nové cyklostezky (stezka podél Živného potoka)

  • zlepšování pěší prostupnosti areálem kasáren

  • sdílený zpomalený dopravní prostor v centru města (Poštovní ulice jako startovací úsek)

  • zlepšování pěší prostupnosti z města do krajiny, propojení pěších tras okolo města

  • prověření přechodu trati u nádraží

  • příprava města na rozvoj elektrokol

  • prozkoumání významu a možností obchvatu města

  • bezpečnější možnost přecházení silnice II/141 směrem k Lázním sv. Markéty