Program3_O meste spolecne_b.jpg

O městě společně

Zapojování občanů do rozvoje města je pro nás velmi důležité. Chceme, aby lidé měli šanci ovlivnit podobu a fungování svého okolí. Městu se bude dařit líp, pokud nám všem bude více záležet na tom, jak to vypadá za zdmi našich domovů.

Participace veřejnosti není jen o možnosti vyjádřit své názory a přání, participace je především o aktivní účasti občanů a přebírání zodpovědnosti za své okolí. Proto chceme podporovat občanské aktivity, které vedou k zlepšování obrazu města i vztahů mezi lidmi. Chceme také, aby jako podklad pro rozhodování o městě byly lépe podchyceny podněty od občanů. Pro důležité projekty a tvorbu strategického plánu budeme usilovat o spolupráci města s odborníky na participaci veřejnosti. Při úpravách některých prostranství ve městě se nabízí i zapojení dobrovolníků do realizace (kultivace Škvárák). Chtěli bychom také nabídnout k osvojení vybraná místa ve veřejném prostoru - tak, aby si zde lidé mohli bezplatně udělat vlastní nebo komunitní zahrádku a městu ubyly plochy, o které se musí starat.

 

Jako nezávislé hnutí jsme stále otevřeni vašim podnětům, neváhejte nás proto kdykoli kontaktovat elektronicky nebo osobně se svými nápady a připomínkami. Za Živé Prachatice plánujeme pravidelná čtvrtletní setkání s veřejností u kulatého stolu nad aktuálními tématy.

 

  • intenzivní zapojování veřejnosti do rozhodování o městě (ankety, průzkumy, diskuze, workshopy, místní šetření …)

  • spolupráce s odborníky na participaci veřejnosti u důležitých projektů

  • podpora občanských aktivit ve veřejném prostoru

  • podpora osvojování veřejného prostoru občany (formou zahrádek a komunitních zahrad, umisťováním mobiliáře, veřejnými ohništi / místy pro piknik)

  • příprava na participativní rozpočet

  • použití participativních internetových aplikací (Lepší místo)

  • transparentní rozhodování o grantech

  • spravedlivé rozdělování peněz napříč neziskovým sektorem