16. jednání zastupitelstva města

16. prosince proběhlo 16. zasedání Zastupitelstva města Prachatice. Náš člen Jakub Nepustil odprezentoval návrh na změnu obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích - navrhujeme zrušení poplatků za předzahrádky nebo za stánkový prodej a zvýšení ubytovacího poplatku.


Citujeme z důvodové zprávy:

Podpora místních podnikatelů v pohostinství odpuštěním poplatků za předzahrádky nemá pouze symbolický význam podpory místních provozovatelů, ale pro samotné provozovatele se jedná o nezanedbatelnou částku, i když pro město částka v rozpočtu zanedbatelná je. K uvedenému opatření zrušení poplatku za předzahrádky přistoupila řada měst, která chce rovněž podpořit oživení města a podpořit místní provozovatele. Stávající sazba poplatku z pobytu v Prachaticích ve výši 2,-Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku, neodpovídá současným poplatkům většiny měst a obcí ani průměru většiny evropských zemí. Úpravou dojde pouze k přiblížení se poplatkům obvyklých v jiných evropských zemích, / například v Rakousku činí ubytovací poplatek cca 50 korun, na Slovensku 43, ve Francii 42, v Německu a Itálii se pohybuje podle zón v rozmezí 25 až 175 korun. Navrhujeme stanovení poplatku na 20,-Kč Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku Alespoň část poplatku by se měla reinvestovat zpět do rozvoje a podpory turistiky.
Naše návrhy přijaty nebyly.