top of page

Diskuzní fórum na webu města

Aktualizováno: 24. 10. 2021

Zpráva pro zasedání Zastupitelstva města Prachatice, dne 21. ledna 2019


K bodu: Diskuzní fórum na webových stránkách města


Zprávu zpracovala:    Jakub Nepustil

Zprávu předkládají: zastupitelé Živé Prachatice

 

Návrh na usnesení:


Zastupitelstvo města po projednání a hlasování

schvaluje - neschvaluje vytvoření veřejného diskuzního fóra na webových stránkách města Prachatice


ukládá - neukládá radě města Prachatice zadání vytvoření veřejného diskuzního fóra na stránkách města Prachatice a pověření osoby zodpovědné za funkčnost.


Důvodová zpráva:

Komunikace politiků s veřejností je jedním za základních atributů demokratické společnosti. V měřítku města je projevem otevřenosti a vstřícnosti vedení města k občanům vytvoření jednoduše přístupných komunikačních kanálů s možností diskuze. Jedním z takových kanálů je veřejně přístupné diskuzní fórum (přístup do diskuze může být podmíněn vytvořením účtu). Příklady funkčních diskuzních fór budou ukázány v prezentaci.


 

ZÁPIS č. 3

z jednání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 21.1.2019,

konaného od 16:00 hodin ve Společenském sále Národního domu

Bod č. 13

Diskuzní fórum na webových stránkách města

Předkládá: Ing. arch. Jakub Nepustil


USNESENÍ č. 073/2019

Zastupitelstvo města po projednání a hlasování (9/0/11)


schvaluje - vytvoření veřejného diskuzního fóra na webových stránkách města Prachatice


ukládá - Radě města Prachatice zadání vytvoření veřejného diskuzního fóra na stránkách města Prachatice a pověření osoby zodpovědné za funkčnost


Tento návrh nebyl přijat vzhledem k potřebnému počtu hlasů nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva města - usnesení nevzniklo.

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page