top of page

Informace o projektování křižovatky Hradební – Za Baštou

pro zasedání ​ Zastupitelstva města Prachatice, 2.3.2020


K bodu:

Předložení informace o projektování křižovatky Hradební – Za Baštou jako příkladu nekoncepčního přístupu k řešení projektových a stavebních prací.


Zprávu zpracoval: Jakub Nepustil

Zprávu předkládají: ​ zastupitelé Živé Prachatice

 

Návrh na usnesení:


Usnesení se nenavrhuje


Důvodová zpráva:


Na jednání městského zastupitelstva dne 17.12.2019 jsme jako zastupitelé za Živé Prachatice předkládali návrh na přepracování projektů rekonstrukcí komunikací, mimo jiné křižovatky ulic Hradební - Za Baštou, v tomto případě z důvodu ponechání v projektu stávající rozměrově předimenzované křižovatky a chybějících pěších propojení. Projekt byl zpracován v roce 2013, zastupitelstvem města byl později odsouhlasen k realizaci.

Na základě naší oponentury bylo zadáno zpracování studie řešení křižovatky (ing. Petr Tolar), v prosinci 2019 byla předána studie řešící redukci velikosti i chybějící pěší přechody se zapracováním několika následných dílčích připomínek. Při následném jednání komise dopravy bylo ale zpochybněno již samotné zadání úlohy, když dimenze křižovatky je ovlivněna průjezdem nákladního vozidla délky 16,5 m. Takové vozidlo má ovšem do ulice Za Baštou kromě zásobování zákaz vjezdu, pro zásobování v dané ulici žádný cíl není a tato ulice je pro nákladní automobil daných rozměrů šířky 2,5m v podstatě neprůjezdná.

Uvedený postup zadání projektu vykazuje zásadní pochybení. Zjednodušeně postup projektování v krocích analýza – formulace zadání – studie (nejlépe ve variantách) - vyhodnocení, oponentura – zadání projektu - kontrola, byl v tomto případě redukován na zadání projektu se špatně formulovaným zadáním. Výsledkem je zpochybnění projektu, studie a zpochybnění formulace zadání.

Vzhledem k tomu, že se nejedná v výjimečný případ a podobným způsobem bylo a i nadále je zadáváno a realizováno více projektů, upozorňujeme tímto na potřebu zvýšené pozornosti při zadávání všech projektů. Velký význam vidíme nejen v úzké spolupráci vedení města s nově ustanoveným městským architektem, ale rovněž v transparentním zadávání projektových prací po předchozí oponentuře formulace zadání.

 

ZÁPIS č. 12

z jednání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 2.3.2020,

konaného od 16,00 hodin ve Společenském sále Národního domu


Bod č. 20

Předložení informace o projektování křižovatky Hradební – Za Baštou jako příkladu nekoncepčního přístupu k řešení projektových a stavebních prací.

Předkládá: Ing. arch. Jakub Nepustil


usnesení se nenavrhuje

Zastupitelstvo města bylo seznámeno s informacemi o projektování křižovatky Hradební – Za Baštou jako příkladu nekoncepčního přístupu k řešení projektových a stavebních prací.


Comments


bottom of page