top of page

Informování o zadání projektů

Aktualizováno: 22. 10. 2021

Zpráva pro zasedání Zastupitelstva města Prachatice, dne 21. ledna 2019


K bodu:

Informování o zadání předprojektové přípravy nebo projektové dokumentace na veškeré pozemní a dopravní stavby


Zprávu zpracovali: Jakub Nepustil / spolupráce Matěj Nepustil /

Zprávu předkládají: zastupitelé Živé Prachatice

 

Návrh na usnesení:


Zastupitelstvo města po projednání a hlasování

pověřuje - nepověřuje Odbor stavebně správní a regionálního rozvoje a dále všechny odbory MÚ Prachatice, aby vždy informovaly na zasedání Zastupitelstva města Prachatice o záměru zadání zpracování všech územně plánovacích podkladů, předprojektové přípravy nebo projektové dokumentace na veškeré pozemní a dopravní stavby vždy před formulací zadání a před výběrovým řízením nebo jiným výběrem jejich zpracovatele.


Důvodová zpráva:

Kvalita realizací pozemních i dopravních staveb se odvíjí od kvality projektových prací a ty od kvality zadání. Zastupitelé města by měli být o takových dokumentech s předstihem informování, aby bylo možné předcházející debatou ovlivnit kvalitu zadání a tím i výsledné realizace. Dosavadní praxe má za následek realizaci podprůměrných a často současně nehospodárných řešení.
 

ZÁPIS č. 3

z jednání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 21.1.2019,

konaného od 16:00 hodin ve Společenském sále Národního domu


Bod č. 14

Informování o zadání předprojektové přípravy a projektové dokumentace na veškeré pozemní a dopravní stavby

Předkládá: Ing. arch. Jakub Nepustil


USNESENÍ č. 075/2019

Zastupitelstvo města po projednání a hlasování (9/0/11)


pověřuje - Odbor stavebně správní a regionálního rozvoje a dále všechny odbory MÚ Prachatice, aby vždy informovaly na zasedání Zastupitelstva města Prachatice o záměru zadání zpracování všech územně plánovacích podkladů, předprojektové přípravy a projektové dokumentace na veškeré pozemní a dopravní stavby vždy před formulací zadání a před výběrovým řízením nebo jiným výběrem jejich zpracovatele.


Tento návrh nebyl přijat vzhledem k potřebnému počtu hlasů nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva města - usnesení nevzniklo.


Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page