top of page

Křižovatka ulic Hradební a Za baštou

Aktualizováno: 21. 10. 2021

Jedním z našich návrhů je revize projektů dopravních staveb, jejichž řešení neodpovídá současným požadavkům na řešení dopravy ve městě, přesto se s nimi počítalo pro realizaci. Jedním z takových míst je křižovatka ulic Hradební a Za Baštou.


Návrh rekonstrukce komunikací ponechával stávající předimenzované rozměry křižovatky s upřednostněním automobilové dopravy a přitom dostatečně neřešil pohyb chodců v lokalitě. Na nevhodná řešení jsme poukázali na jednání zastupitelstva, dále věci řešili na jednání komise dopravy a následně dílčí připomínky řešíme osobně s projektantem studie křižovatky.

Na základě našich připomínek se pracuje na studii, která by zachovala kapacitu a průjezdnost stávající křižovatky, navíc by ale přispěla ke zklidnění dopravy a prostřednictvím navržených přechodů a míst pro přecházení řešila pohyb chodců v lokalitě. Otázkou ještě zůstává, jestli je nutné umožnit průjezd a odbočování z ulice Za Baštou směrem do ulice Rožmberské pro nákladní automobily s návěsem délky 16,5m, když již do ulice Za Baštou je příjezd nákladních automobilů od Kasárenské ulice kromě zásobování zakázán a toto významným způsobem zvětšuje prostorové nároky na křižovatku. To je ale již problém absence celkového generelu dopravy ve městě.


Doufáme, že nekoncepční plánování ve městě skončí s nástupem městského architekta, jehož spolupráci řešení podobných úkolů vyžaduje.


Comments


bottom of page