top of page

Komise dopravy - studie křižovatky ulic Hradební a Za Baštou

Aktualizováno: 21. 10. 2021

V pondělí 25.2. zasedala Komise dopravy rady města Prachatice.

Za Živé Prachatice je v komisi Jakub Nepustil. Na jednání se snažíme prosazovat náš pohled na komunikace a dopravu jako nedílnou součást města bezpečného a příjemného pro život. Jedním z výsledků je na základě našeho návrhu rozhodnutí nechat zpracovat studii křižovatky ulic Hradební a Za Baštou, aby byla po rekonstrukci bezpečná a jednoduchá pro pohyb pěších.Comments


bottom of page