top of page

Konání adventních podvečerů

Aktualizováno: 20. 10. 2021

pro zasedání ​ Zastupitelstva města Prachatice​ , 2. března 2020


K bodu:

Informace o konání adventních podvečerů a ukázka dalších možností oživení centra


Zprávu zpracoval: Barbora Koritenská

Zprávu předkládají: ​ zastupitelé Živé Prachatice

 

Návrh na usnesení:

Usnesení se nenavrhuje.


Zpráva:


Ve spolupráci s odborem kultury, školství a cestovního ruchu uspořádala skupina prachatických nadšenců v týdnu před Vánoci kulturní program s cílem oživit centrum v adventním čase. Lidé měli příležitost zastavit se a odpočinout si od vánočního shonu u horkého punče a setkat se s přáteli či známými. O program se postarali místní spolky, sdružení a iniciativy – místní kapely, ale také sbory základních škol a pěvecké sbory seniorů.


Pro spokojený život a dobrou atmosféru ve městě je důležité, aby mezi sebou obyvatelé komunikovali, aby tady vládla jakási sounáležitost. Jen tak se může člověk ve městě cítit dobře a přijme ho za své. A právě k tomu tato akce sloužila.


Adventní podvečery ukázaly, že je o podobné akce mezi obyvateli zájem a časem by to zde mohlo fungovat jako v jiných městech u nás i v zahraničí – centrum města by mělo obyvatelům nabízet (nejen v předvánočním čase) možnost trávit zde volný čas. Rozšíření kulturní nabídky navíc může vést ke zvýšení kvality života ve městě.


Fotografie z adventních podvečerů a další možnosti ukázky oživení centra budou ukázány v prezentaci.


 

ZÁPIS č. 12

z jednání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 2.3.2020,

konaného od 16,00 hodin ve Společenském sále Národního domu


Bod č. 15

Informace o konání adventních podvečerů a ukázka dalších možností oživení centra

Předkládá: Mgr. et Mgr. Barbora Koritenská


USNESENÍ č.

usnesení se nenavrhuje

Zastupitelstvo města bylo seznámeno s informacemi o konání adventních podvečerů a ukázka dalších možností oživení centra
Comments


bottom of page