top of page

Náš návrh na vytvoření pěší zóny v Poštovní ulici byl zamítnut

Aktualizováno: 20. 10. 2021

Centrum Prachatic zeje prázdnotou a jedním z cílů, o které je třeba usilovat, je navrácení života do centra města. Ulice v centru mají sloužit zejména lidem, občanům a chodcům. Tak aby byly pro občany stále atraktivní a zejména aby svým prostředím lákaly chodce k využívání veřejných prostor. Právě pěší zóny podněcují obyvatele a návštěvníky města k častějším návštěvám daného místa. Tímto způsobem poté vznikají živá prosperující města, ve kterých jsou občané spokojeni a která jsou příjemná pro pobyt - znakem dobré kvality města není velký počet chodců, ale velký počet lidí, kteří se ve městě zastaví nebo posadí. Město tak můžeme přirovnat k dobrému večírku – hosté zůstávají, protože se baví.

Vhodným místem pro vytvoření pěší zóny v centru města je právě Poštovní ulice, jež velmi těsně navazuje na náměstí a přitom nemá velký dopravní význam. Nachází se zde kavárna, čajovna, obchody, muzeum – je to ideální místo pro vytvoření odpočinkové zóny, kde lidé mohou trávit volný čas. Ale nejen to – v minulosti se ukázala Poštovní ulice jako velmi vhodným místem pro pořádání kulturních a společenských akcí (sousedské slavnosti, festival loutek Floutek, busking během Slavností Solné zlaté stezky, ochutnávky vín, divadelní představení, akce Ulice dětem, chill out zóna během Xterry, …). Při vytvoření pěší zóny v této lokalitě by navíc ani nedošlo k žádnému výraznému omezení parkovacích míst (od roku 2019 se v ulici parkovat nesmí) ani k dopravnímu omezení (ulice se dá objet několika způsoby - přes náměstí, Dlouhou nebo Horní ulicí).
Výhody pro vytvoření pěší zóny:


· Podpora lokálních podniků - zřízení pěší zóny ve městě a tím lepší zpřístupnění tohoto místa pro chodce zvyšuje tržby podniků nacházejících se v blízkosti nově zřízené pěší zóny. Častější návštěvy pěší zóny vedou k častějším nákupům, větší spotřebě a útratám, čímž se zvyšuje obchodní obrat maloobchodníků. Z nespočtu příkladů víme, že ty nejlepší značky mají své provozovny právě na pěších zónách.

V rámci zpracování materiálu byli kontaktováni podnikatelé, jež mají v Poštovní ulici své podniky – všichni oslovení by vytvoření pěší zóny přivítali. Majitelé čajovny i kavárny potvrdili, že v případě vzniku pěší zóny by rádi měli před svým podnikem venkovní zahrádku.


· Možnost pořádání kulturních akcí


· Zlepšení kvality života ve městě - vytvoření odpočinkové zóny (lidé se shlukují tam, kde se něco děje, spontánně vyhledávají přítomnost jiných lidí)


· Zvýšení bezpečnosti a komfortu pro chodce, snížení nejistoty chodců


· Zlepšení estetiky daného prostředí – „image města“ - atraktivní prostředí, dostatečné množství zeleně a příjemné okolí láká nejen místní obyvatele. Revitalizace města a zlepšení veřejných prostorů stimuluje cestovní ruch a láká do města také více turistů.


· Zvýšení sousedské interakce - zklidnění dopravy vede k lepšímu poznání sousedů a většímu zapojení se do společenských aktivit.


Na jednání zastupitelstva 31. 3. 2021 bohužel návrh na vytvoření pěší zóny v Poštovní ulici (ani možnost jeho prověření radou města) nebyl bez jediného argumentu proti přijat.


Ve fotogalerii najdete snímky z akcí, které naše členka a předkladatelka návrhu Barbora Koritenská v Poštovní ulici pořádala. Dokládají, že Poštovní ulice je pro vytvoření pěší zóny jako stvořená:Komentarze


bottom of page