top of page

Naše první zastupitelstvo

Aktualizováno: 20. 10. 2021

Při jednání prvního zastupitelstva jsme po volbě starosty, místostarostů a rady (viz předchozí příspěvky) předložili za Živé Prachatice také náš první návrh na první usnesení nového zastupitelstva, kterým jsme chtěli přispět ke zodpovědnější práci zastupitelstva i vstřícnějšímu vztahu k veřejnosti.

Naším návrhem bylo konání zastupitelstva pravidelně a častěji, než nepravidelně v odstupech blížících se podle zákona v nejdelší možné lhůtě 3 měsíce. Návrh jsme podpořili argumenty, že bude více času a klidu k projednávání jednotlivých bodů, možnost přizvání expertů k vysvětlení problematiky i vstřícnější doba pro veřejnost, která se často nemůže zúčastnit z důvodů konání zastupitelstva v pracovní době. Nejednalo se o žádný kontroverzní návrh, cílem byly pouze lepší podmínky pro zodpovědnou práci a vstřícnost veřejnosti.

Nové vedení města v jednotném šiku jako jeden muž bez racionálních argumentů náš návrh ale nepřijalo. Odmítavý postoj Nezávislých, ČSSD a KSČM se dal čekat, byli jsme zvědavi na postoj pana Lorence za ANO. Pan místostarosta Miroslav Lorenc v úvodním projevu prohlásil, že chce se všemi subjekty spolupracovat pro blaho města, aby již svým prvním hlasováním zamítnutím ukázal, jakou váhu jeho slova mají. Mohl ukázat, že není jen "fíkovým listem" a může mít jiný názor v souladu se svými dřívějšími prohlášeními. Tu možnost z našeho pohledu propásl. To není jako první krok na místě místostarosty podle našeho názoru zrovna dobrá vizitka...


 

ZÁPIS č. 1

z jednání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 5.11.2018,

konaného od 15:00 hodin ve Společenském sále Národního domu


Bod č. 8

Diskuse

Předkládá: Ing. Martin Malý

Mgr. et Mgr. Barbora Koritenská - navrhla usnesení o kterém se následně hlasovalo:


USNESENÍ č. 014/2018

Zastupitelstvo města po projednání a hlasování (10/0/11)


schvaluje - aby se zasedání zastupitelstva města konala pravidelně 1x měsíčně


Tento návrh nebyl přijat vzhledem k potřebnému počtu hlasů nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva města - usnesení nevzniklo.


Comments


bottom of page