top of page

Předložení víceletého finančního výhledu

pro zasedání ​ Zastupitelstva města Prachatice​ , které se koná dne 29.4.2019


K bodu:

Předložení víceletého finančního výhledu


Zprávu zpracoval: Jakub Nepustil

Zprávu předkládají: ​ zastupitelé Živé Prachatice

 

Návrh na usnesení:


Zastupitelstvo města po projednání a hlasování:


schvaluje - neschvaluje ​​předložení víceletého finančního výhledu


ukládá - neukládá radě města Prachatice předložit zastupitelstvu města víceletý finanční výhled


Důvodová zpráva:


V Prachaticích je plánována řada významných investičních akcí, zejména:

(ceny uváděny bez DPH z dostupných zdrojů, nutno DPH připočíst)

• 1a etapa rekonstrukce bazénu ............................................................ cca 98.000.000,- Kč

• 1b etapa rekonstrukce bazénu ............................................................. cca 11.600.000,- Kč

• 2a etapa rekonstrukce bazénu ............................................................. cca 36.100.000,- Kč

• 2b etapa rekonstrukce bazénu .............................................................. cca 5.400.000,- Kč

• 3. etapa rekonstrukce bazénu ............................................................... cca 37.600.000,- Kč

• rekonstrukce letního kina ....................................................................... cca 43.000.000,- Kč

• kanalizace a ČOV Libínské Sedlo ........................................................ cca 36.400.000,- Kč

• rekonstrukce hasičárny Ostrov ...............................................................cca 2.900.000,- Kč

• rekonstrukce Literátské školy na galerii ............................................ cca 5.370.000,- Kč

• výtahy v bytových domech Pod Hradbami 59,60,61,62,63,64 .. cca 6.900.000,- Kč

• výtahy v bytových domech Ševčíkova 536, 538 .............................. cca 2.600.000,- Kč

• CEV Dřípatka .................................................................................................. cca 15.000.000,- Kč

• rekonstrukce Štěpánčina parku ............................................................ cca 21.700.000,- Kč

• rekonstrukce Malého náměstí ............................................................. cca 144.400.000,- Kč

• přemístění knihovny do nově rekonstruovaného objektu ........ cca 40.000.000,- Kč

• nová střelnice ................................................................................................... cca 8.900.000,- Kč

• sportovní centrum na místě stávající střelnice ..................................... cca ?.???.??? -Kč

• cyklostezka – tankovka .............................................................................. cca 13.000.000,- Kč

• workoutové hřiště ................................................................................................ cca 815.000,- Kč

Celkem bez DPH.................................................................................................. cca 529.685.000,- Kč


Při modelovém příkladu:

- orientační příjmy města ze všech zdrojů /bez dotací/ cca 250.000.000,-

- provozní výdaje cca 200.000.000,- Kč.

- drobné investice mimo seznam cca 10.000.000,- Kč

- zbývá roční částka cca 40.000.000,- Kč na uvedené investiční akce, nepodaří-li se získat dotaci pro některou z akcí. Bez dotací by tyto akce při investicích 40.000.000,- ročně mohly být realizovány v průběhu cca 13. let. V takovém horizontu je ale třeba počítat s dalšími investicemi např. do komunikací nebo bydlení.


Pro výše uvedené akce není zveřejněn žádný časový plán, ze kterého by bylo možné zjistit časování a související investice pro jednotlivé akce. Žádáme tedy předložení víceletého finančního výhledu pro přehled aktuálnosti a priorit jednotlivých akcí.

 

ZÁPIS č. 6

z jednání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 29.4.2019,

konaného od 16,00 hodin ve Společenském sále Národního domu


Bod č. 6

Předložení víceletého finančního výhledu

Předkládá: Ing. arch. Jakub Nepustil

Ing. Martin Malý - předložil materiál s reakcí na tento bod a požádal o přiložení k zápisu.

Ing. Martin Malý - předložil protinávrh o kterém se následně hlasovalo a byl přijat.


USNESENÍ č. 121/2019

Zastupitelstvo města po projednání a hlasování (11/10/0)


souhlasí - s předloženou informací o víceletém finančním výhledu města Prachatice.

Comments


bottom of page