top of page

Přehodnocení konání novoročního ohňostroje

Aktualizováno: 20. 10. 2021

pro zasedání ​ Zastupitelstva města Prachatice​ , 2. března 2020


K bodu:

Přehodnocení novoročního ohňostroje a nahrazení jinou méně rušivou formou


Zprávu zpracoval: Barbora Koritenská

Zprávu předkládají: ​ zastupitelé Živé Prachatice

 

Návrh na usnesení:


Zastupitelstvo města po projednání a hlasování:


schvaluje - neschvaluje ​​ přehodnocení novoročního ohňostroje a jeho nahrazení jinou méně rušivou formou


Důvodová zpráva:


Při ohňostrojích dochází k silným zvukovým a světelným efektům, snižování viditelnosti a uvolňování toxických látek. Zvukové efekty mají svou intenzitou prostorově daleký dosah, a mohou tedy negativně působit na volně žijící živočichy. Hlasitý zvukový efekt ohňostrojů způsobuje strach u všech zvířat, a to domácích, volně žijících nebo hospodářských. Zatěžuje také spoustu našich občanů.


Prachatice jsou obklopené lesy a vzhledem k negativnímu vlivu ohňostrojů na živočichy (především ptáky) je nanejvýš vhodné systematické omezování pyrotechnických zábav. Město Prachatice by mělo jít občanům příkladem a nahradit tuto agresivní formu zábavy méně rušivou a ohleduplnější k životnímu prostředí (např. videomapping).


Pozitivní příklady spatřujeme již na řadě míst v zahraničí i ČR (Praha, Brno), kdy je problematika ohňostrojů předmětem diskusí a pozvolna dochází ke zvyšování povědomí o negativních účincích ohňostrojů a jejich omezování. Pro to, aby se mohly Prachatice pyšnit přízviskem „moderní město“, je toto opatření jedním z důležitých kroků.

 

ZÁPIS č. 12

z jednání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 2.3.2020,

konaného od 16,00 hodin ve Společenském sále Národního domu


Bod č. 13

Vytvoření pěší zóny v Poštovní ulici přes turistickou sezónu

Předkládá: Mgr. et Mgr. Barbora Koritenská

RNDr. et Mgr. Růžena Štemberková, Ph.D - předložila protinávrh o kterém se následně hlasovalo a nebyl přijat


USNESENÍ č. 257/2020

Zastupitelstvo města po projednání a hlasování (3/1/14)


schvaluje - úplný zákaz odpalování petard, ohňostrojů včetně vypouštění lampionů štěstí na katastrálním území města Prachatice


Tento návrh nebyl přijat vzhledem k potřebnému počtu hlasů nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva města – usnesení nevzniklo.


Následně se hlasovalo o návrhu a nebyl přijat.


USNESENÍ č. 258/2020

Zastupitelstvo města po projednání a hlasování (5/4/9)


schvaluje - zrušení novoročního ohňostroje.


Tento návrh nebyl přijat vzhledem k potřebnému počtu hlasů nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva města – usnesení nevzniklo.
Comments


bottom of page