top of page

Přidání 100 000 Kč do rozpočtu na pořádání městských trhů

Aktualizováno: 20. 10. 2021

pro zasedání ​ Zastupitelstva města Prachatice​ , dne 17. prosince 2018


K bodu:

Zařazení do rozpočtu města (oddíl § 3319 – Kultura jinde neuvedená) částku 100.000 Kč na pořádání městských trhů.


Zprávu zpracoval: Barbora Koritenská

Zprávu předkládají: ​ zastupitelé Živé Prachatice

 

Návrh na usnesení:


Zastupitelstvo města po projednání a hlasování


schvaluje - neschvaluje ​​zařazení do oddílu § 3319 rozpočtu města částku 100 000 Kč na pořádání městských trhů


ukládá - neukládá ing. Václavu Jandovi zapracování do rozpočtu města částku 100 000 Kč do oddílu § 3319 (Kultura jinde neuvedená).


Důvodová zpráva:


Ke spokojenému životu ve městě patří intenzivní kontakt mezi jeho obyvateli a návštěvníky. Pyšníme se krásným dochovaným historickým centrem, které by mělo být oblíbeným místem k trávení volného času. Právě městské trhy jsou jedním ze základních pilířů vedoucích k oživení centra. V minulosti byl trh místem setkávání sousedů, známých i neznámých lidí, měl vždy své nezaměnitelné místo ve společenském životě snad každého obyvatele.


Samotné konání trhů totiž nenabízí pouhou výměnu zboží, jde také o podporu regionálních podnikatelů, nákup přebytků od drobných pěstitelů a v neposlední řadě jde právě o společenská setkávání s cílem oživení města. Trhy by měly být prostorem, kde se potkávají a sbližují výrobci a zákazníci. Jejich pravidelné konání zlepší a zatraktivní život ve městě.


Dosavadní tvrzení, že o trhy není ve městě Prachatice zájem, jsme například vyvrátili spolupořádáním akce „Vepřové hody na Kostelním náměstí“, na kterou dorazilo opravdu velké množství návštěvníků. Zájem o akce podobného typu dokládá také vysoká návštěvnost trhů v nedalekých Chlumanech. Takové akce ovšem nelze dělat „na koleni“ a dotovat je z vlastních soukromých zdrojů – tohoto úkolu by se mělo ujmout právě Město Prachatice. Aby ale byly trhy úspěšné, je nutné je zprvu dotovat. Jen tak mohou získat určitou prestiž a díky tomu i dlouhodobou tradici.


Aby ale byly trhy úspěšné, je nutné zprvu investovat do jejich podpory. Jen tak mohou získat určitou prestiž a díky tomu i dlouhodobou tradici. Předpokládáme pravidelné konání 1x měsíčně. Požadovaná částka 100 000 Kč by byla určena na propagaci, nutný servis, dovoz a instalaci městských stánků, technické zabezpečení, doprovodné akce apod.


 

ZÁPIS č. 2

z jednání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 17.12.2018,

konaného od 15:00 hodin ve Společenském sále Národního domu


Bod č. 2

Návrh rozpočtu města Prachatice na rok 2019

Předkládá: Ing. Václav Janda (vedoucí odboru)

Mgr. et Mgr. Barbora Koritenská - předložila protinávrh, o kterém se následně hlasovalo.


USNESENÍ č. 018/2018

Zastupitelstvo města po projednání a hlasování (10/0/11)


schvaluje - zařazení do oddílu § 3319 rozpočtu města částku 100 000 Kč na pořádání městských trhů


ukládá - Ing. Václavu Jandovi zapracování do rozpočtu města částku 100 000 Kč do oddílu § 3319 (Kultura jinde neuvedená)


Tento návrh nebyl přijat vzhledem k potřebnému počtu hlasů nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva města - usnesení nevzniklo.Comentários


bottom of page