top of page

Participativní rozpočet města Prachatice

Aktualizováno: 20. 10. 2021

Zpráva pro zasedání Zastupitelstva města Prachatice, dne 16. září 2019


K bodu:

Participativní rozpočet města Prachatice


Zprávu zpracovala:    Barbora Koritenská

Zprávu předkládají: zastupitelé Živé Prachatice

 

Návrh na usnesení:


Zastupitelstvo města po projednání a hlasování

schvaluje - neschvaluje  vytvoření participativního rozpočtu města Prachatice


ukládá - neukládá radě města zařazení participativního rozpočtu do celkového rozpočtu města


Důvodová zpráva:

Participativní rozpočtování představuje inovativní nástroj zlepšující komunikaci mezi radnicí a občany při rozhodování o rozdělení financí z městského rozpočtu. Participativní rozpočet umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji svého města. Radnice vymezí část peněz z ročního rozpočtu, obyvatelé pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě v následujícím roce vylepšit. Městu to umožní realizovat menší investiční akce, které si občané přejí. Obecně je možné popsat participativní rozpočet jako část peněz městského rozpočtu, o jejímž využití spolurozhodují obyvatelé společně se svými volenými zastupiteli.


Participativní rozpočet je nástrojem na posílení prvků přímé demokracie a podílení se veřejnosti na investicích a rozvoji města. Zároveň atraktivním způsobem umožňuje občanům přímo zasahovat do rozvojové politiky města a poukazovat na problémy, které je tíží nejvíce. Občané města tak získají možnost více ovlivňovat její rozvoj, čímž se prohloubí jejich vztah s městem. Další výhodou je možnost zacílit na malé projekty s rozpočtem několika tisíc korun, ale i na návrhy dosahující hodnoty několika set tisíc korun.


Vznik tohoto typu rozpočtu se datuje na přelom 80. a 90. let minulého století. Jako první této možnosti využilo brazilské město Porto Alegre, kde je nyní tomuto účelu vyčleněno cca 20% výdajové části rozpočtu. V současné době participativní rozpočet funguje ve 3 000 městech na světě, v několika regionech a připravuje se na celostátní úrovni v Brazílii. Je ho možno najít i v zemích s tak odlišnými politickými systémy jako je USA a Čína. Na Slovensku je participativní rozpočet využíván např. v Bratislavě, Bánské Bystrici, Ružomberoku, v Česku pak v Brně, Žďáru nad Sázavou, několika městských částech Prahy (Praha 3, Praha 7 či Praha 8), Litoměřicích,  Semilech a dalších městech.


Postup při tvorbě participativního rozpočtu by se mohl popsat tak, že obyvatelé podávají návrhy, co by se za peníze z participativního rozpočtu mělo v obci v následujícím roce vylepšit. Při tvorbě těchto návrhů se obyvatelé za asistence města setkávají na lokálních či tematických veřejných diskusích. Na nich diskutují o tom, co chtějí ve své obci změnit a jak. Společné návrhy pak předkládají radnici k posouzení z hlediska realizovatelnosti. Vyvrcholením procesu je hlasování určené všem obyvatelům o tom, které návrhy obyvatel má obec realizovat.


Částka, kterou by město vyčlenilo na participativní rozpočet, by se mohla pohybovat v rozmezí 100 - 200 tisíc Kč. Poprvé by se mohl participativní rozpočet realizovat v roce 2020, (začátkem roku by obyvatelé měli možnost podávat své návrhy, následně by došlo k jejich realizaci).


 

ZÁPIS č. 8

z jednání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 16.9.2019,

konaného od 16:00 hodin ve Společenském sále Národního domu


Bod č. 15

Participativní rozpočet města Prachatice

Předkládá: Mgr. et Mgr. Barbora Koritenská

Ing. Martin Malý - předložil protinávrh o kterém se následně hlasovalo. Tento návrh byl přijat.


USNESENÍ č. 185/2019

Zastupitelstvo města po projednání a hlasování (18/0/0)

schvaluje - realizaci participativního rozpočtu města Prachatice určeného k investicím, opravám majetku města či nákupu mobiliáře

schvaluje - v návrhu rozpočtu města Prachatice na rok 2020 vyčlenění částky ve výši 100 000 Kč na participativní část rozpočtu města

Comments


bottom of page